Cumulatie tijdskrediet en politiek mandaat van provincieraadslid | Agoria

Cumulatie tijdskrediet en politiek mandaat van provincieraadslid

Gepubliceerd op 14/03/05

Op dit ogenblik mogen onderbrekingsuitkeringen toegekend in het kader van tijdskrediet worden gecombineerd met inkomsten uit de uitoefening van een mandaat van provincieraadslid of lid van een OCMW. Een mandaat als provincieraadslid wordt naar het voorbeeld van een mandaat van gemeenteraadslid of lid van een OCMW echter met zitpenningen vergoed.

Als antwoord op een parlementaire vraag die haar was gesteld (QRVA 51 067, p. 10993), stelde de minister van Werk dat een mandaat van provincieraadslid kon worden gelijkgesteld met dat van een gemeenteraadslid. Deze gelijkstelling is al gerealiseerd in de werkloosheidsreglementering. De reglementering inzake de toekenning van onderbrekingsuitkeringen zou dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden