Omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof: niet alleen voor biologische vader | Agoria

Omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof: niet alleen voor biologische vader

Gepubliceerd op 23/07/14

Een werknemer kan aan zijn werkgever vaderschapsverlof vragen dat het resultaat is van de omzetting van moederschapsverlof wanneer de moeder van het kind overlijdt of langer dan 7 dagen na de geboorte van het kind in het ziekenhuis verblijft.

Deze omzetting is niet langer voorbehouden voor de biologische vader van het kind. Voortaan kan ze ook worden gevraagd door de meeouder die aanspraak kan maken op 10 dagen vaderschapsverlof.

Dit recht komt dus toe aan een van de volgende personen volgens onderstaande volgorde van voorrang:

  1. de werknemer van wie de verwantschap met het kind vaststaat (met name door vermoeden in geval van huwelijk, door een erkenningsakte);
  2. de meeouder die getrouwd is met de persoon van wie de verwantschap vaststaat; 
  3. de meeouder die wettelijk samenwoont met de persoon van wie de verwantschap vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;
  4. de meeouder die sedert ten minste drie jaar voor de geboorte ononderbroken samenwoont met de persoon van wie de verwantschap vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft .


Het bewijs van samenwoning kan worden geleverd door een huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het ogenblik van de geboorte.

De vader of meeouder kan in twee gevallen vragen het moederschapsverlof in vaderschapsverlof om te zetten:

  • Als de moeder tijdens het moederschapsverlof overlijdt: de vader of meeouder kan vaderschapsverlof nemen voor het nog niet door de moeder opgenomen deel van het moederschapsverlof. De werknemer informeert zijn werkgever

De rest is gereserveerd voor Agoria leden