Gedeeltelijke omzetting van nabevallingsrust in vaderschapsverlof | Agoria

Gedeeltelijke omzetting van nabevallingsrust in vaderschapsverlof

Gepubliceerd op 31/05/05
In geval van overlijden van de moeder of haar hospitalisatie voor een periode langer dan zeven dagen en op voorwaarde dat de pasgeborene het ziekenhuis heeft verlaten, kan de vader van het kind vaderschapsverlof genieten dat niet langer mag duren dan het deel van de nabevallingsrust die de moeder niet had genomen op het ogenblik van haar overlijden of vanaf de achtste dag volgend op de geboorte van het kind in geval van hospitalisatie van de moeder. In dit laatste geval loopt de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof af op het ogenblik dat de moeder niet meer is gehospitaliseerd en uiterlijk aan het einde van de periode die overeenkomt met de moederschapsrust die de moeder nog niet had opgenomen op het ogenblik van haar hospitalisatie.

Deze omzetting is ook mogelijk in het bijzondere geval dat de nabevallingsrust van de moeder wordt verlengd wegens de geboorte van een meerling of de hospitalisatie van het kind voor een periode van meer dan zeven dagen.

Het KB van 4 mei 2005 (BS van 26 mei 2005) past met ingang van 1 juli 2004 de bestaande bepalingen aan de wijzigingen aan die de wetgever vanaf 1 juli 2004 inzake duur van de bevallingsrust heeft doorgevoerd.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden