Verlof voor pleegzorg werknemers gelijkgesteld in de sociale zekerheids- en vakantiewetgeving | Agoria

Verlof voor pleegzorg werknemers gelijkgesteld in de sociale zekerheids- en vakantiewetgeving

Gepubliceerd op 08/11/10 door Elke De Coninck
Werknemers hebben recht op maximum zes dagen afwezigheid per jaar om hun verplichtingen als pleegouder te kunnen nakomen. Ze genieten in dat geval een uitkering van de RVA.

Deze dagen worden nu uitdrukkelijk gelijkgesteld met arbeidsdagen voor:

  • de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld,
  • het pensioen,
  • het volbrengen van de wachttijd in het kader van de geneeskundige uitkeringen,
  • de kinderbijslagreglementering.

Bron: KB van 15 oktober 2010, BS 5 november 2010

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

  • Oost- en West-Vlaanderen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden