Vakantiedag ter gelegenheid van plechtige communie of feest van vrijzinnige jeugd | Agoria

Vakantiedag ter gelegenheid van plechtige communie of feest van vrijzinnige jeugd

Gepubliceerd op 06/05/08 door Aude Michaux
Werknemers hebben recht op een dag klein verlet ter gelegenheid van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van zijn kind of het kind van zijn of haar echtgeno(o)t(e).

Oorspronkelijk werd dit beperkt tot de dag van de plechtigheid zelf. Sinds 2000 werd hier aan toegevoegd dat, wanneer deze gebeurtenissen op een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag vallen (wat bijna altijd het geval is), de werknemer betaald afwezig mag zijn op de 'gewone activiteitsdag' die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.

Agoria heeft hierover een commentaar opgesteld.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden