Klein verlet voor de ‘plechtige communie’ of het ‘feest van de vrijzinnige jeugd’ | Agoria

Klein verlet voor de ‘plechtige communie’ of het ‘feest van de vrijzinnige jeugd’

Gepubliceerd op 29/04/14 door Aude Michaux

Ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen hebben werknemers recht op ‘klein verlet’, d.w.z. een door de werkgever toegestane en bezoldigde afwezigheid. Onder meer plechtige communies en feesten van de vrijzinnige jeugd geven recht op een bezoldigde afwezigheid, maar slechts onder bepaalde voorwaarden.

 

De eerste communie daarentegen geeft geen recht op klein verlet.

 

Een dag ‘klein verlet’ voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd

De werknemer heeft recht op één dag klein verlet ter gelegenheid van de ‘plechtige communie’ of het ‘feest van de vrijzinnige jeugd’ van zijn kind of het kind van zijn of haar echtgeno(o)t(e).

 

Wanneer deze gebeurtenissen samenvallen met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag (wat bijna altijd het geval is), mag de werknemer betaald afwezig zijn op de 'gewone activiteitsdag' die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.

 

De 'gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt' slaat op de eerstvolgende arbeidsdag in de onderneming, niet op die van de individuele werknemer.

 

Voorbeeld:
De plechtige communie vindt plaats op een zaterdag of een zondag, in een onderneming waar van maandag tot vrijdag wordt gewerkt. Een deeltijdse werknemer werkt enkel op dinsdag, woensdag en donderdag. Deze werknemer heeft dus geen recht op een dag klein verlet, vermits die dag op een maandag of een vrijdag dient genomen.

 

Volgens de interpretatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is de term "onmiddellijk" in dit geval een doorslaggevend criterium. Men moet rekening houden met

De rest is gereserveerd voor Agoria leden