Borstvoedingspauzes voortaan tot 9 maanden na de geboorte | Agoria

Borstvoedingspauzes voortaan tot 9 maanden na de geboorte

Gepubliceerd op 26/10/10

Sedert 13 oktober 2010 heeft een werkneemster het recht borstvoedingspauzes te nemen gedurende 9 maanden vanaf de geboorte van haar kind. Borstvoedingspauzes hebben tot doel de moeder in staat te stellen borstvoeding te geven en/of haar melk af te kolven.

Voordien kon ze dat gedurende 7 maanden doen. Deze periode kon met maximaal 2 maanden worden verlengd in uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de gezondheidstoestand van het kind.

Deze verandering is een gevolg van de goedkeuring door de Nationale Arbeidsraad van CAO 80 bis (tot wijziging van CAO 80 van 27 november 2001) en van het advies van het Europees comité voor de sociale rechten. Dat comité was van oordeel dat het Belgisch recht niet conform het Europees Sociaal Charter was, dat stelt dat borstvoedingspauzes moeten worden gegarandeerd tot het kind 9 maanden oud is.

De praktische organisatie van deze borstvoedingspauzes wordt geregeld door CAO 80. Tijdens deze onderbrekingsperiodes, die niet door de werkgever worden vergoed, heeft de werkneemster recht op een uitkering van het ziekenfonds die 82% van het laatste niet-begrensde brutoloon bedraagt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

  • Oost- en West-Vlaanderen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden