Tijdelijke werkloosheid voor bedienden en onvoorziene omstandigheden | Agoria

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden en onvoorziene omstandigheden

Gepubliceerd op 09/08/16 door Elke De Coninck

Tijdelijke werkloosheid bedienden: kan snel een beroep worden gedaan op deze vorm van werkloosheid wanneer zich een plotse gebeurtenis voordoet die de activiteit van de onderneming sterk zal beïnvloeden voor een korte periode?

Context

In Agoria Online van 30 mei 2016 (lees: Economische werkloosheid voor bedienden: 2008 niet langer enige referentiejaar) wezen we op de invoering van een nieuw - maar vooralsnog vaag - criterium m.b.t. tijdelijke werkloosheid voor bedienden: onvoorziene omstandigheden.

Het was nl. gebleken dat ondernemingen die met plotse en onvoorziene gebeurtenissen worden geconfronteerd (zoals overstromingen of aanslagen) niet snel gebruik konden maken van tijdelijke werkloosheid zolang die gebeurtenissen niet leidden tot een bewezen daling van de bestellingen, de omzet of de productie met ten minste 10%.

De minister van Werk heeft onlangs de draagwijdte van dit criterium en de vaststelling ervan verduidelijkt.

  • Onvoorziene omstandigheden

Voortaan kan tijdelijke werkloosheid voor bedienden ook worden ingevoerd bij onvoorziene gebeurtenissen (zie hiervoor) die over een korte periode zouden leiden tot een aanzienlijke daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen.

  • Bewijs

De betrokken onderneming zal het bewijs moeten leveren aan de hand van de btw-aangifte, boekhoudstukken, rapporten aan de Ondernemingsraad of ieder ander vergelijkbaar middel. De lijst van bewijsmiddelen is dus niet limitatief.

Het kabinet van de minister van Werk heeft bovendien bevestigd dat het wettelijk mogelijk is om een toekomstige daling aan te voeren als deze in voldoende mate voorzienbaar is.

  • Procedure

De aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden moet bij met redenen omklede en

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's