Recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor opvang van een kind dat niet naar kinderdagverblijf, school, of opvangcentrum kan als gevolg van een coronamaatregel | Agoria

Recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor opvang van een kind dat niet naar kinderdagverblijf, school, of opvangcentrum kan als gevolg van een coronamaatregel

Gepubliceerd op 31/12/20 door Bart Snels
De wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor personen met een handicap te gaan, wordt retroactief met ingang vanaf 1 oktober 2020 gewijzigd en voert een recht in op afwezigheid op het werk en uitkeringen tijdelijke werkloosheid overmacht corona in voor werknemers die als gevolg van de coronamaatregelen hun kind(eren) zelf moeten opvangen.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's