Houding RSZ ten aanzien van sancties als gevolg van een ten onrechte verklaring omtrent daling van omzet of loonmassa van 65% | Agoria

Houding RSZ ten aanzien van sancties als gevolg van een ten onrechte verklaring omtrent daling van omzet of loonmassa van 65%

Gepubliceerd op 24/12/20 door Eveline Lefever
Bij aanvang van de coronacrisis heeft de regering een aantal maatregelen genomen, die de belangen van de ondernemingen moeten vrijwaren zonder de continuïteit van de sociale zekerheid, die momenteel zwaar onder druk staat, in gevaar te brengen. Een van de belangrijkste versoepelingsmaatregelen die op het niveau van de RSZ zijn genomen - en in het tweede kwartaal van 2020 van kracht werden - betrof het uitstel van betaling van sociale bijdragen tot 15 december na voorafgaande verklaring op eer door werkgevers die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, maar niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zagen voor het 2de kwartaal 2020 (daling van omzet of loonmassa met ten minste 65% voor het 2e kwartaal 2020).

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's