Wet schorsing opzegtermijn bij 'tijdelijke werkloosheid overmacht – coronavirus' gepubliceerd | Agoria

Wet schorsing opzegtermijn bij 'tijdelijke werkloosheid overmacht – coronavirus' gepubliceerd

Afbeelding
Gepubliceerd op 23/06/20 door Elke De Coninck
De wet die het principe invoert van de schorsing van de opzegtermijn bij ontslag door de werkgever in een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht – coronavirus, is op 22 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - coronavirus, houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de schorsing.

De wet is op 22 juni 2020 in werking getreden en geldt voor onbepaalde duur. De opzeggingstermijn wordt echter niet geschorst wanneer deze reeds lopend was voor 1 maart 2020.

Concreet betekent dit dat:

  • opzegtermijnen die zijn ingegaan vóór 1 maart 2020 niet worden geschorst door periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - coronavirus;
  • opzegtermijnen die zijn ingegaan vanaf 1 maart 2020 en die
    • reeds zijn afgelopen op 22 juni 2020, niet werden geschorst door periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus;
    • nog lopen op 22 juni 2020, worden geschorst door de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - coronavirus die zich voordoen vanaf 22 juni 2020. De periodes tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus die zich hebben voorgedaan vóór 22 juni 2020 schorsen de opzegtermijn niet;
  • opzegtermijnen die ingaan vanaf 22 juni worden geschorst door de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - coronavirus.

Bij opzegging door de werknemer gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - coronavirus loopt de opzeggingstermijn door tijdens die schorsing. 

Bron: wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis (BS 22 juni 2020).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer

 


Was dit artikel nuttig?