Rechtspraak - Ontslag wegens overmacht: einde beroepstermijn afwachten | Agoria

Rechtspraak - Ontslag wegens overmacht: einde beroepstermijn afwachten

Gepubliceerd op 23/02/09
De informatie in deze rubriek wordt als documentatie verstrekt. De arresten van de hoven en rechtbanken gelden niet als rechtsbron.

Wanneer de preventieadviseur-geneesheer aan de werkgever meedeelt dat een werknemer definitief ongeschikt is om zijn werk uit te voeren, mag de werkgever niet onmiddellijk de overmacht inroepen die de overeenkoms beëindigt wegens overmacht. De werknemer heeft namelijk het recht om in beroep te gaan binnen zeven werkdagen na het versturen of het overhandigen van het gezondheidsbeoordelingsformulier. Als de werkgever de beëindiging van de arbeidsovereenkomst inroept nog vóór de beroepstermijn verstreken is, dan is hij een compenserende opzeggingsvergoeding verschuldigd.

Dat stelt het Arbeidshof van Luik in een arrest van 13 januari 2009 (ref.: 8589/08). Het Hof wijst erop dat de interventie van de preventieadviseur-geneesheer slechts geldig is in het kader van de procedures waarin de wetgever voorziet (zie verwant artikel) en dat een beslissing van de adviseur pas definitief is na het verstrijken van de beroepstermijn. Ter herinnering: tijdens deze beroepstermijn mag de betrokken werknemer geen loonverlies lijden.

De procedure om een arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens overmacht, zou binnenkort worden gewijzigd. De wet is al gewijzigd maar de uitvoerings-KB's zijn nog altijd niet gepubliceerd.

Verwant artikel
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden