Geen aanwezigheidsregistratie voor ‘technische assistentie’ op werven | Agoria

Geen aanwezigheidsregistratie voor ‘technische assistentie’ op werven

Gepubliceerd op 09/08/14 door Herman Looghe

Sinds 1 april 2014 is aanwezigheidsregistratie verplicht voor al wie werken in onroerende staat uitvoert op werven met een totale waarde van meer dan 800 000 euro. Tijdens een overgangsperiode, die nog tot 1 oktober loopt, worden bij overtredingen nog geen sancties opgelegd.

Intussen heeft Agoria bij de bevoegde instanties gevraagd of personen die op werven technische assistentie verlenen die beperkt blijft tot een intellectuele prestatie zich ook moeten registreren en er tegelijk op aangedrongen om deze personen vrij te stellen van de registratieplicht.

Voor heel wat Agoria-leden is het antwoord op deze vraag belangrijk. De activiteiten op werven worden vanuit technologisch standpunt immers steeds complexer vooral wanneer het gaat om “speciale” technieken zoals elektrotechniek, ICT en HVAC. Dit heeft tot gevolg dat de fabrikanten van uitrusting en materieel steeds vaker technische assistentie in hun servicepakket moeten opnemen. Het gebeurt dan ook meer en meer dat medewerkers van de fabrikanten op werven ter plaatse moeten komen. Hun ‘interventie’ blijft dan echter beperkt tot het geven van advies of uitleg aan de installateur over het product of systeem en de indienststelling daarvan. Leveranciers worden meestal ‘last minute’ in crash situaties opgeroepen voor dergelijke veeleer sporadische interventies van intellectuele aard die meestal in de verkoopprijs van het product of systeem begrepen zijn. 

Agoria is dan ook van oordeel dat de aanwezigheid van de leverancier op de werf in dergelijke gevallen niet valt onder de definitie van “werken in onroerende staat” in de zin van de regelgeving.

De RSZ heeft ons standpunt en interpretatie onderschreven en stelt dat “technische assistentie (voor zover deze beperkt blijft tot een intellectuele prestatie) geen werk in onroerende staat is en bijgevolg niet onderworpen is aan de meldingsplicht”. Fabrikanten en leveranciers die technische assistentie verlenen op werven hoeven zich bijgevolg niet te registreren voor zover het uiteraard enkel om een intellectuele prestatie gaat.

Deze vrijstelling, die het resultaat is van onze lobbyactie, is voor heel wat lidbedrijven uiteraard een goede zaak.

Was dit artikel nuttig?