Aanwezigheidsregistratie werken in onroerende staat: drempelbedrag daalt | Agoria

Aanwezigheidsregistratie werken in onroerende staat: drempelbedrag daalt

Gepubliceerd op 20/02/16 door Elke De Coninck

Sinds 1 april 2014 moeten alle personen die op werven aanwezig zijn om er werken in onroerende staat uit te voeren, hun aanwezigheid registreren via “Check-in at work”. Het drempelbedrag van 800.000 € dat van toepassing is sinds april 2014 blijft geldig tot en met 29 februari 2016. Het drempelbedrag zakt naar 500.000 € voor alle werken in onroerende staat die beginnen vanaf 1 maart 2016.

In het kader van de strijd tegen de fraude is het de bedoeling om dit bedrag vanaf 1 januari 2017 verder te verlagen zodat men vanaf 2018 tot een aanwezigheidsregistratie voor alle werven komt, na overleg met de sociale partners.

Het KB dat als wettelijke basis dient voor de verlaging van de drempel naar 500.000 € zal eerstdaags in het Belgisch Staatsblad verschijnen. De RSZ heeft alvast zijn website aangepast: https://www.socialsecurity.be.

De RSZ heeft volgende overgangsmaatregelen medegedeeld:

  • Werken ter waarde van 500.000 € (exclusief btw) die begonnen zijn na 29 februari 2016 zijn altijd onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie.

  • Werken van minder dan 500.000 € (exclusief btw) die begonnen zijn na 29 februari 2016 zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie zodra de drempel van 500.000 € bereikt wordt in de Aangifte van Werken.

  • Werken van minder dan 800.000 € (exclusief btw) die begonnen zijn vóór 1 maart 2016 zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie zodra de drempel van 800.000 € bereikt wordt in de Aangifte van Werken.

Bijvoorbeeld: werken van 520.000 € (exclusief btw) die begonnen zijn in december 2015 en waarvan het bedrag stijgt naar 870.000 € (exclusief btw), zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie van zodra het bedrag van 870.000 euro gekend is in de Aangifte van Werken.

Het grensbedrag wordt berekend door de bedragen van de overeenkomsten van elke aannemer-aangever die een contract gesloten heeft met de bouwheer en die tot hetzelfde project behoren, op te tellen. In principe zal de RSZ de hoofdaannemer en de onderaannemers verwittigen als het drempelbedrag overschreden wordt.

Was dit artikel nuttig?