Aanwezigheidsregistratie op werven verplicht vanaf 1 april | Agoria

Aanwezigheidsregistratie op werven verplicht vanaf 1 april

Gepubliceerd op 22/02/14 door Herman Looghe

Fabrikanten die technische interventies doen op werven van werken in onroerende staat of contractors op werven moeten vanaf 1 april hun aanwezigheid registreren indien de kostprijs van het totale project meer dan 800.000 euro bedraagt. Agoria heeft op 18 februari samen met de RSZ de verschillende modaliteiten toegelicht tijdens een druk bijgewoonde infosessie.

We zijn met dit initiatief de eerste federatie die haar leden actief informeert en begeleidt bij de opstart van deze registratieverplichting, die tot doel heeft de sociale dumping en oneerlijke concurrentie op werven te bestrijden.

De essentie voor u samengevat

De nieuwe verplichting houdt in dat de aanwezigheid van personen op de werkplaats vóór de aanvang van de werken moet worden geregistreerd bij de overheid. Dit geldt zowel voor de hoofdaannemer als voor alle onderaannemers in de hele keten. Concreet worden geregistreerd: 

  • alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren op de werkplaats
  • de bouwdirectie die verantwoordelijk is voor het project,
  • de bouwdirectie die verantwoordelijk is voor controle en uitvoering,
  • de verantwoordelijke coördinator voor veiligheid en welzijn tijdens de ontwikkeling van het bouwproject,
  • de verantwoordelijke coördinator voor veiligheid en welzijn tijdens de uitvoering van de werken.

De registratieplicht heeft betrekking op werken in onroerende staat in het kader van een project met een totale kostprijs van ten minste 800.000 euro, ofwel bij aanvang van de werken of tijdens de werken.

De registratie wordt uitgevoerd door iedereen die een beveiligde toegang (e-ID, token) heeft tot het portaal van de sociale zekerheid, met name aannemers, werkgevers, zelfstandigen, werknemers of derden (via onderlinge overeenkomst). De aangevende aannemer is verantwoordelijk, maar de praktische organisatie kan contractueel vastgelegd worden.

Er zijn verschillende beveiligde kanalen beschikbaar om aangiftes te doen. Zo is het mogelijk om aangiftes te doen:

  • vanop afstand met de onlinedienst via desktop of webservice,
  • op de werkplaats zelf via mobiele onlinedienst, gateway of webservice.

Het is de bedoeling dat de vrije keuze van registratiemiddel gegarandeerd wordt en is afgestemd op de behoeften van aannemers of onderaannemers.

Meer weten?

Tijdens onze infosessie werden de praktische modaliteiten toegelicht en kregen de aanwezige Agoria-leden uitgebreid de kans om vragen te stellen.

Een praktische presentie met demo-applicaties en een FAQ-lijst zorgden voor verdere verduidelijking. Begin maart zal de RSZ een toelichtende nota ter beschikking stellen. In afwachting kunt u alvast onze presentatie 

Afbeelding
en FAQ-lijst 
Afbeelding
raadplegen.

Op 10 januari hebben we op Agoria Online ook al het achtergrondartikel ‘Nieuwe wetgeving inzake aanwezigheidsregistratie: is uw software al mee?’ gepubliceerd. In dat artikel vindt u meer informatie over de technische specificaties waaraan de interfacing met  het RSZ-systeem 'check-in at work' moet voldoen. Agoria-leden uit het ICT-domein kunnen u hier ook concreet mee op weg helpen.

 

Was dit artikel nuttig?