Volgende editie van de driejaarlijkse mobiliteitsenquête van start op 1 juli 2017 | Agoria

Volgende editie van de driejaarlijkse mobiliteitsenquête van start op 1 juli 2017

Gepubliceerd op 01/04/17 door Elke De Coninck

Sinds 2005 moeten ondernemingen met meer dan 100 werknemers voor elk van hun vestigingen met gemiddeld ten minste 30 werknemers om de drie jaar een enquête over het woon-werkverkeer van hun werknemers invullen.

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers zullen vóór juni een bericht van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen om deel te nemen aan de vijfde mobiliteitsenquête. Indien u aan de voorwaarden voldoet en dit bericht van de FOD niet ontvangt, wordt u gevraagd met hen contact op te nemen (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

Het doel van deze enquête is om vanaf 1 juli 2017 gegevens te verzamelen over de woon-werkverplaatsingen van werknemers. De vragenlijst zal beschikbaar zijn via een internetapplicatie. Om toegang te krijgen zal u uw elektronische identiteitskaart nodig hebben en dient u een erkend gebruiker te zijn van de RSZ-toepassingen. Er zal een informaticatool ter beschikking gesteld worden om de werknemers intern te bevragen.

De vragenlijst zal aangepast worden naar aanleiding van de ervaring opgedaan tijdens de vorige enquête. De bedoeling is de toegevoegde waarde van de enquête te verbeteren en de administratieve lasten voor de ondernemingen en de administratie in te perken. De  minister van Mobiliteit heeft zijn ontwerp van aangepaste vragenlijst ter advies overgemaakt aan de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, (die hierover op  21 maart 2017 een gezamenlijk advies hebben uitgebracht) en aan de verschillende gewestregeringen.

Bronnen: communicatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer; Advies nr.  2024 van 21 maart 2017 (NAR-CRB) betreffende de Federale diagnostiek woon-werkverkeer: verbetering van

De rest is gereserveerd voor Agoria leden