Gebruik van camera's door sociale inspectie: reactie van bevoegde ministers | Agoria

Gebruik van camera's door sociale inspectie: reactie van bevoegde ministers

Gepubliceerd op 22/03/04
Ministers Rudy Demotte en Frank Vandenbroucke hebben gereageerd op berichten in de pers volgens welke al dan niet verborgen camera's zouden worden gebruikt tijdens routinecontroles van de Sociale inspectie. De ministers herinneren eraan dat de Sociale inspectie alleen camera's mag gebruiken wanneer ernstige inbreuken zoals mensenhandel worden vastgesteld.

Tussen de ministers van Sociale zaken, Werk, Binnenlandse Zaken en de Privacycommissie zal overleg worden georganiseerd over de vraag of personen die worden gefilmd of gefotografeerd hiervan al dan niet op de hoogte moeten worden gebracht.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden