Wat is het risico voor een digitale kloof tussen mannen en vrouwen? | Agoria

Wat is het risico voor een digitale kloof tussen mannen en vrouwen?

Afbeelding
Gepubliceerd op 09/03/20 door Sibylle Dechamps
Elk jaar op 8 maart komt het tekort aan vrouwen in technische en wetenschappelijke beroepen weer op tafel. Van alle mensen die in techsector werken, is slechts 25% een vrouw en bij de digitale experts vertegenwoordigen de vrouwen maar 18%. Ondanks de bestaande initiatieven, ondanks de inspanningen die sinds jaren door het onderwijs en andere organisaties worden gedaan, stijgen deze cijfers niet… In hoeverre is dit een probleem? En zijn er oplossingen? Lees de opinie van Camille Mommer, Business Group Leader Manufacturing bij Agoria.

Afbeelding
In een wereld waar de informatie digitaal wordt, algoritmen voedt die zelf beslissingen sturen of zelfs nemen, zijn het begrijpen en beheersen van de technologie sleutelcompetenties om toegang te krijgen tot de macht. Wat de Internationale Vrouwendag ons elk jaar doet beseffen, is dat het verdedigen van de rechten van de vrouw onlosmakelijk is verbonden met hun aanwezigheid in de machtskringen.

Maar waar vinden we vrouwelijke informatici en ingenieurs die met hun talent de technologiebedrijven komen versterken? Waar vinden we de vrouwen die ervoor zullen zorgen dat de helft van de bevolking niet van de digitalisering wordt uitgesloten? En wat als het antwoord nu eens niet alleen op de schoolbanken, maar ook tijdens loopbanen te vinden was?

Een vrouw die studies Economie, Toerisme, Recht of Communicatie heeft gedaan, zag zichzelf vermoedelijk niet werken in een technologiebedrijf toen ze 18 was. Ze ontwikkelt tijdens de volledige duur van haar beroepstraject nochtans heel wat competenties op het gebied van projectbeheer, teammanagement, communicatie, technische vulgarisatie, situatieanalyse, en dergelijke. Wat zou deze vrouw beletten om haar talent te ontwikkelen in technologiebedrijven, waar ze zich professioneel kan ontplooien en tegelijk kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wereld van morgen?

'En als we vrouwen nu eens lieten beseffen dat ze het volste recht hebben om zich te richten op beroepen die ze misschien niet zo goed kennen, maar waarvoor ze wel de competenties hebben?' 

Camille Mommer, Business Group Leader Manufacturing bij Agoria

Door vrouwen uit te leggen niet wat de technologie inhoudt, maar hoe ze een impact heeft op onze wereld. Door het imago af te stoffen van een sector die als te mannelijk wordt gezien en als gesloten voor personen die niet technisch of een beetje geek zijn. De technologische sector biedt ruimte voor een hele rist analytische, creatieve en humane beroepen. Hij biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing, terwijl gewerkt wordt aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de gezondheidszorg van morgen of een meer duurzame en circulaire economie. En het is niet absoluut noodzakelijk Informatica gestudeerd te hebben om daar een rol in te spelen. Uiteraard hebben we vrouwelijke informatici en ingenieurs nodig, maar niet alleen die. Ségolène Martin, de oprichtster van Kantify, een bedrijf gespecialiseerd in AI, heeft Politieke Wetenschappen gestudeerd. En Julie Foulon heeft financiële studies gedaan alvorens Molengeek et Girleek op te richten. De toegevoegde waarde van diversiteit in al haar vormen hoeft niet meer te worden aangetoond, dat geldt ook voor diversiteit van backgrounds en opleidingen.

Anderzijds moeten we de ondernemingen helpen om talentvolle vrouwen die een rolmodel kunnen zijn en andere vrouwen in hun organisatie en daarbuiten kunnen inspireren, op het voorplan te zetten. We moeten de ondernemingen ook aanmoedigen om de onbewuste vooroordelen te identificeren die in hun interne processen kunnen bestaan. We stellen bijvoorbeeld vast dat vrouwen gemiddeld pas solliciteren als ze voor 80% aan de gestelde criteria voldoen (tegenover 20% bij de mannen). Lange lijsten met vereiste competenties in de functiebeschrijvingen filtreren bijgevolg meer goede potentiële kandidaten dan dat ze er aanbrengen.

We moeten de ondernemingen helpen bij het ontdekken van deze diverse talenten die zich niet zelf identificeren volgens hun historische standaarden.

'Het is de hoogste tijd voor een herwaardering van de impact die de technologische sector kan hebben voor vrouwen, maar ook van de impact die vrouwen op de technologische sector kunnen hebben.' 

Camille Mommer, Business Group Leader Manufacturing bij Agoria

Het is een werk van lange adem, maar het is de moeite waard. De positieve impact voor de organisaties in de privésector (en de overheid) is tweeërlei. Het zal niet alleen leiden tot een vermindering van het tekort aan talenten waarmee de technologiebedrijven worden geconfronteerd (lees in dit verband de studie Be the change van Agoria) maar zal ook zorgen voor meer diversiteit in de teams, wat de economische resultaten van de bedrijven ten goede zal komen. Dit alles door te tonen wat mogelijk is aan alle meisjes en vrouwen die nu vinden dat een carrière in de technologie niets voor hen is.

Het ontbreekt België niet aan competente vrouwen en ambitieuze bedrijven. Deze twee groepen samenbrengen voor meer diversiteit bij de ontwikkelaars van technologieën is een maatschappelijke uitdaging die we ten bate van de economie zeker moeten aangaan.

Camille MOMMER
Business Group Leader Manufacturing

Was dit artikel nuttig?