Uitzendkrachten moeten volledig gelijk behandeld worden | Agoria

Uitzendkrachten moeten volledig gelijk behandeld worden

Gepubliceerd op 03/08/12 door Patrick Chisogne
In het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012 verscheen de wet van 9 juli 2012 tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid.

Deze wet zet de Richtlijn gedeeltelijk om en wijzigt de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers als volgt:

  • voortaan hebben uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers van de gebruiker recht op toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten die in de onderneming aanwezig zijn, tenzij een verschillende behandeling kan gerechtvaardigd worden.
    Worden bedoeld, de toegang tot kantines, kinderopvang- en vervoerfaciliteiten, …
  • bij de verplichtingen van de gebruiker wordt uitdrukkelijk vermeld dat hij de bepalingen tot bestrijding van discriminatie en tot bescherming van de zwangere vrouwen en zogende moeders moet naleven;
  • daarnaast moet de gebruiker de uitzendkracht informeren over de vacante dienstbetrekkingen in zijn onderneming. Aan deze verplichting kan worden voldaan door middel van een algemene aankondiging op een geschikte plaats in de onderneming.

Deze kleine wijzigingen treden in werking op 5 augustus 2012.

Bron: wet van 9 juli 2012 tot omzetting van richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

  • Oost- en West-Vlaanderen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden