Stijn Coppens | Agoria

Contact Stijn Coppens

stijn.coppens@agoria.be
Expert Industrial Relations
Onderwerp:Actua - PC 209
Artikel:PC 209: communicatie over de compensatieregeling bij tijdelijke werkloosheid door het Sociaal Fonds voor Bedienden