Patrick Chisogne | Agoria

Contact Patrick Chisogne

patrick.chisogne@agoria.be
Expert People & Organisation
Onderwerp:Collectieve arbeidsovereenkomsten
Artikel:Vlaams decreet doet discussie over CAO's oplaaien