Karlien Erauw | Agoria

Contact Karlien Erauw

karlien.erauw@agoria.be
Expert ICT Standardisation
Onderwerp:Normalisatie
Artikel:Evaluatie ISO-normen tegen 21 augustus 2017