Jelle Hoedemaekers | Agoria

Contact Jelle Hoedemaekers

jelle.hoedemaekers@agoria.be
Expert ICT Standardisation
Onderwerp:Normalisatie
Artikel:Nieuwe nationale norminitiatieven in Europa aangemeld in augustus