Jan Briffaerts | Agoria

Contact Jan Briffaerts

jan.briffaerts@agoria.be
Expert International Employment
Onderwerp:International Employment
Artikel:Detachering van werknemers naar België: KB over de gemotiveerde notificatie van 6 maanden