Gaëtan Moyersoen | Agoria

Contact Gaëtan Moyersoen

gaetan.moyersoen@agoria.be
Expert Organisation du Travail & Gestion des Compétences
Onderwerp:Leiderschapsontwikkeling
Artikel:High impact leiderschap: welke organisatie neemt kosteloos deel aan een leiderschapsontwikkelingstraject?