Ann Vandewalle | Agoria

Contact Ann Vandewalle

ann.vandewalle@agoria.be
Expert People & Organisation
Onderwerp:Herstructurering, collectief ontslag, sluiting, overdracht
Artikel:Europees Hof van Justitie: begrip collectief ontslag – eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden