Een klimaatneutraal gebouw voor iedereen | Agoria

Een klimaatneutraal gebouw voor iedereen

Het is niet iedereen gegeven om zelf een klimaatrenovatieproject uit te voeren. Soms heeft iemand de financiële middelen gewoonweg niet of is het moeilijk – als jong gezin bijvoorbeeld – om een groot bouw- of verbouwingsproject te organiseren. Als we deze mensen niet in de kou willen laten staan, zullen we ons aanbod aan klimaatneutrale woningen moeten uitbreiden. En voor zij die wel willen en kunnen (ver)bouwen, moet er voldoende ondersteuning zijn van gespecialiseerde bouwprofessionals.

 

Voorzie opties voor wie niet kan of wil renoveren

De opties voor mensen die een klimaatneutrale woning of gebouw zoeken, maar zichzelf niet zien renoveren, zijn vandaag veeleer beperkt. De overheid kan hier zeker verandering in brengen door in haar beleid te voorzien in betaalbare, klimaatneutrale nieuwbouw en huurwoningen en publieke gebouwen.

Concreet betekent dit enerzijds dat ze haar eigen klimaatneutraal patrimonium kan vergroten vanuit het socialehuisvestingsbeleid en vastgoedbeheer. Anderzijds kan ze de private huurmarkt langzaam maar zeker bewegen richting klimaatneutraliteit. Langzaam maar zeker omdat dit een investering vraagt van verhuurders en we willen vermijden dat er tegelijkertijd een groter tekort op de huurmarkt ontstaat.

Opties renoveren
 
Bouwprofessionals

Leid bouwprofessionals op

Een gebouw klimaatneutraal maken vergt vooralsnog expertise van onder andere installateurs, architecten en aannemers. Hun beschikbaarheid is medebepalend voor de uiteindelijke (ver)bouwingskost. Hoe langer we wachten met het realiseren van de klimaatneutrale doelstellingen, hoe crucialer het aantal beschikbare bouwprofessionals wordt. Meer bouwprofessionals goed voorbereiden zal dus een must zijn. Agoria probeert haar steentje bij te dragen door de kennis over bouwtechnologie tot bij de bouwprofessionals te brengen en zo deze specifieke expertise breder beschikbaar te maken.

 

Doe een beroep op onze expertise

Vragen over klimaatneutraal bouwen? We praten graag over uw mogelijkheden op weg naar een duurzaam (ver)bouwbeleid voor iedereen.

Contacteer ons