Scaleup.international | Agoria

Scaleup.international

Afbeelding
Gepubliceerd op 15/06/21
Binnen het toenemend aantal digitale groeibedrijven, de doelgroep van Scaleup.vlaanderen, kwam meer en meer de vraag naar boven naar ondersteuning rond internationalisering.

Digitale productbedrijven boomen, van Vlaanderen tot ver daarbuiten

De laatste jaren is de software-industrie grondig gewijzigd. Zo heeft het bestaan van online kanalen gezorgd voor het verdwijnen van de distributiebottleneck, doordat software aan quasi geen kost globaal verspreid kan worden. Daarnaast werd, door de beschikbaarheid van technologische bouwblokken - API's - enerzijds en veel coaching-programma's anderzijds, de maakbarrière om een softwareproduct te bouwen en een softwarebedrijf op te richten significant verlaagd.

Scaleup.vlaanderen

Scaleup.vlaanderen richt zich tot scaleups (digitale productbedrijven) als doelgroep, nl. startups die al een bewezen bedrijfsmodel hebben gevonden voor hun product (de zogenaamde product-market fit) en die aan de vooravond staan van een groeispurt.

Een startup kan op zich omschreven worden als een bedrijf dat een digitaal product creëert en commercialiseert dat snel globaal kan schalen zonder lineaire afhankelijkheid van menselijk kapitaal.

Sirris en Agoria bieden binnen Scaleup.vlaanderen digitale schalingskennis aan, specifiek gericht naar de schalingsnoden van deze doelgroep. Hierbij worden scaleups zowel collectief als individueel begeleid rond specifieke thema's die voor een digitaal bedrijf van belang zijn om te kunnen schalen, Zowel aspecten van externe groei (acquisitie van klanten) als interne groei (de maturiteit van de organisatie) komen aan bod, zoals digital go-to-market, pricing, product management, funding, oprichten van een adviesraad, HR en organisatiethema's, etc.

Schaling en groei in de software-industrie vereisen immers een aangepaste benadering, omdat deze anders verlopen dan in de niet-digitale sectoren:

  • Software kan - in tegenstelling tot fysieke producten - aan quasi geen distributiekost verspreid worden (door de opkomst van het internet als distributiekanaal). Het geeft de mogelijkheid om producten te maken en commercialiseren die zeer snel kunnen schalen tot wereldwijd niveau. Dit heeft een zeer grote impact op de businessmodellen van de software-industrie: omdat de distributie samenvalt met het softwareproduct, wordt het product als het ware zijn eigen sales-kanaal. Dit fenomeen creëert een groot potentieel voor snelle internationale groei.
  • Het is eigen aan software en digitale bedrijven dat de concurrentie geen mooie Gauss-curve vormt zoals bij traditionele bedrijfsmodellen (bijv. banken, automerken,...). Het vormt een 'Power Law', waarbij de nummer 2 van de markt maximum de helft marktaandeel heeft van de nummer 1. The winner takes all. Google heeft bijvoorbeeld een marktaandeel van 95 procent in Vlaanderen, terwijl de anderen, inclusief Microsoft, Yahoo en lokale spelers, moeten vechten voor de overige 5 procent. Dit fenomeen benadrukt het first-to-scale-principe, namelijk het noodzakelijke belang om ook snel extern te moeten schalen. 

Dit alles maakt dat digitale bedrijven in principe vanaf dag 1 van hun bestaan globaal kunnen gaan en dat het zinvol en zelfs noodzakelijk is om dit zo snel mogelijk op te nemen. Gezien enerzijds het potentieel voor snelle internationale groei binnen deze doelgroep en anderzijds de noodzaak om de eerste te zijn om te schalen binnen een bepaalde niche, is gerichte ondersteuning voor internationalisering voor digitale scaleups dan ook een must.

Scaleup goes international

Via het netwerk van bedrijven binnen Scaleup.vlaanderen kwam de vraag om ondersteuning te bieden rond internationalisering. Deze vraag is zelfs groot bij het netwerk van digitale scaleups met zeer sterke groei (de '1Million Club'). Daarom hebben we hier al zoveel mogelijk op ingespeeld in ons aanbod via het aanbieden van een collectieve workshop.

Echter, in tegenstelling tot andere thema's (HR en organisatiethema's, funding, marketing,...) waarvoor kennis aanwezig is, zien we dat er rond dit specifieke thema - ook binnen het bredere ecosysteem - weinig of geen kennis is. Initiatieven rond internationalisering blijven veelal beperkt tot getuigenissen van bedrijven die (al dan niet) succesvol internationaliseerden.

Er is dus een grote vraag naar ondersteuning voor internationalisering vanuit de doelgroep, maar er is in Vlaanderen nog maar weinig kennis beschikbaar.

Onze jarenlange praktijk heeft ons intussen toegelaten om met de opgedane kennis een begeleidingsformat te ontwikkelen, met nuttige frameworks, praktijkcases en advies. Hiermee ondersteunen we in onze verschillende coaching trajecten op een schaalbare manier ambitieuze digitale scaleups in hun internationaliseringsstrategie.

Enkele van deze methoden worden toegelicht in een brochure, samen met tips en ervaringen van startups en scaleups die getuigen over de verschillende stappen in hun internationaliseringsproces. 

Meer informatie over Scaleup.International?  Neem contact op met frederik.tibau@agoria.bepatrick.coomans@agoria.be of omar.mohout@sirris.be

Wie zijn de projectpartners?

De projectpartners zijn Agoria en Sirris.

Sirris Agoria

Sinds meer dan 15 jaar ondersteunen Agoria en Sirris de Vlaamse software industrie. Zowel op vlak van inhoud als activiteiten werd hiervoor specifieke kennis opgebouwd in functie van de noden van deze doelgroep.

Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. In zijn kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi beschikt Agoria over zo’n 200 medewerkers. De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over HR en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Ze hebben tot doel om al wie door technologie en innovatie geïnspireerd is te verbinden, het succes van bedrijven te verhogen en een duurzame toekomst vorm te geven.

Agoria brengt in dit project zijn uitgebreide kennis van de ICT-industrie in, die zowel aanwezig is bij de Agoria-medewerkers als in de grote groep bedrijven die samen Agoria vorm geven en zijn projecten aansturen. Daarnaast heeft Agoria een brede kennis van innovatiestimulering en innovatieprocessen in samenwerking met partners en stakeholders. Agoria en Sirris werken als zusterorganisaties vaak samen, o.a. in de projecten Smart Innovator, Nebucom, Elucidata en Scaleup.vlaanderen.

Sirris - het collectief centrum van en voor de technologische industrie biedt aan Belgische bedrijven die willen innoveren, drie belangrijke troeven: een jarenlange ervaring en brede expertise in uiteenlopende domeinen, een high-tech Sirris testinfrastructuur verspreid over het land en een uitgebreid partnernetwerk. Sirris brengt in het project kennis in over het ICT domein, en digitale transformatie. Sirris heeft op dat vlak een uitgebreide track record opgebouwd.

De eerste adviseerdienst voor software engineering in Vlaanderen werd in 2005 opgericht door Sirris onder de naam SPROT (Software Product Ontwikkeling Technologieën). Het was destijds het antwoord op de toenemende nood van de industrie naar bruikbare kennis op vlak van software engineering; een nood die niet werd afgedekt door de toenmalige actoren. Ondertussen zijn de uitdagingen en accenten van de software industrie snel geëvolueerd. Sirris heeft met verschillende andere initiatieven, tot op vandaag, steeds kort op de bal gespeeld en een industriegerichte en unieke dienstverlening uitgebouwd (samen met partners waar relevant).

Met de steun van
Voor dit project wordt financieel steun verkregen van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en van het Hermes-fonds.

 

Was dit artikel nuttig?