Getting started with BIM: Hoe BIM-conform werken? | Agoria

Getting started with BIM: Hoe BIM-conform werken?

Afbeelding
Gepubliceerd op 17/11/20 door Pierre Martens
Nieuwe technologie heeft altijd tijd nodig om bekend te worden en ingeburgerd te geraken. Dit is uiteraard ook het geval voor BIM (Building Information Management): om BIM-conform te werken, moet een bedrijf bepaalde stappen zetten en keuzes maken. Dit is niet altijd eenvoudig, zeker niet als u niet vertrouwd bent met de gebruikte terminologie. Met de online cursus ‘Getting started with BIM’, probeert Agoria bedrijven op weg te helpen.

Dat het niet gemakkelijk is om deze keuzes te maken als toeleverancier, blijkt uit het feit dat niet elk project of ontwerp momenteel even intens in BIM wordt uitgevoerd. Zo zijn er bedrijven die al veel verder staan in het werken met BIM dan andere. De mate waarin een technologie of nieuwe kennis wordt toegepast, wordt uitgedrukt in een maturiteitsniveau.  Waar BIM-maturiteit spreekt over de mate waarin BIM effectief wordt toegepast in een project, gaat het bij de BIM dimensies vooral over het type van informatie dat beschikbaar is in het model (bijvoorbeeld 2D, 3D, 4D, 5D, en ja, het kan zelfs nóg verder gaan!).

 

Afbeelding

Wanneer u BIM-conform aan de slag wilt gaan, moeten er ook afspraken gemaakt worden tussen de verschillende bouwpartners in verband met de LOIN (Level of Information Need). Niet voor elk onderdeel is er bijvoorbeeld nood aan een gedetailleerde 3D-weergave. Dit hangt af van wat er gevraagd wordt in het project en wordt beschreven in het BIM-uitvoeringsplan. Daarnaast is er ook nood aan een BIM-standaard, zodat alle bouwpartners op een uniforme manier data kunnen doorsturen naar het gezamenlijke BIM-model en iedereen met dezelfde terminologie aan de slag gaat.

 

Afbeelding

Verder is het belangrijk dat elke toeleverancier die in een BIM-project betrokken is, zijn producten of onderdelen als een BIM-object kan laten integreren in het BIM-model van het project (indien dit gevraagd wordt). BIM-objecten zijn als het ware geometrische modellen met informatie van een product, die worden uitgevoerd met een architectuurprogramma zoals REVIT of ARCHICAD. Een BIM-project bevat natuurlijk een enorme hoeveelheid objecten, waardoor er nood is aan een duidelijke classificatie en structuur om deze terug te vinden. BIM-objecten worden daarom ook vaak in een digitale bibliotheek geplaatst waarin men gericht kan zoeken. Tot slot moet er ook een keuze gemaakt worden over het BIM-softwaresysteem.

Het is duidelijk: er zijn heel wat stappen en keuzes nodig alvorens er BIM-conform gewerkt kan worden. De vele voordelen van BIM maken de overstap naar BIM echter zeker de moeite waard.

Wilt u uw BIM-woordenschat bijschaven, of leren hoe u BIM-conform kunt werken? Bent u benieuwd naar de technologische trends op het gebied van BIM (zoals de combinatie met drones, Augmented Reality, AI, etc.)? Dan is het derde hoofdstuk van de cursus Getting started with BIM zeker iets voor u! 

 

Afbeelding
Was dit artikel nuttig?