BIM: afspraken maken rond de volledige levenscyclus van een gebouw loont! | Agoria

BIM: afspraken maken rond de volledige levenscyclus van een gebouw loont!

Afbeelding
Gepubliceerd op 12/10/16 door Karlien Erauw
Samenwerken bij het realiseren van een gebouw heeft vele dimensies. BIM (Building Information Modelling) is een intelligente manier om informatie in bouwprojecten op te bouwen, te organiseren en te delen. Wat zijn vandaag de voordelen en uitdagingen voor u als bouwheer, als contractor of als fabrikant van bouwmaterialen? 

 


Figuur van cirkel BIM-cyclus (bron: http://adeb-vba.be/the-guide-to-bim.pdf)

Wat is BIM?

BIM is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Niet alleen het proces “Building Information Modelling” zelf, waarbij de verschillende actoren samenwerken en op een efficiënte manier data uitwisselen, wordt bedoeld maar ook het (3D-)softwareplatform dat hiervoor gebruikt wordt. De 3D-voorstelling van het gebouw bevat alle componenten en hun connecties. De opgenomen objecten hebben een unieke identificatie en bevatten naast grafische informatie ook allerlei eigenschappen (geometrisch, materiaal, technische kenmerken,..). Naargelang van het niveau van detaillering of “Level of Development” wordt er meer of minder informatie mee opgenomen.

Wanneer een BIM-model tijdens de exploitatie van het gebouw gebruikt wordt voor Facility Management, dan zullen er bijvoorbeeld ook over de technische installaties meer details moeten worden opgenomen. Dat kan gaan tot het aantal draaiuren van een pomp en een link om reserveonderdelen te bestellen, tot controle- en onderhoudsinstructies, energieverbruik,…

Wat zijn de voordelen van BIM?

Het toepassen van BIM genereert een meerwaarde, zowel voor de bouwheer als voor alle deelnemende partners in het bouwproces. Efficiëntere communicatie, beperking van de faalkosten (clashdetectie) tijdens ontwerp en realisatie zijn de grote voordelen van BIM op de werf.

BIM kan door de klant opgelegd worden via contract of lastenboek. Sommige overheden in Europa leggen BIM op bij publieke opdrachten. Het is dan ook een aanbeveling van Europa om BIM toe te passen.

Wat zijn de contractuele en juridische implicaties bij het toepassen van een BIM model?

Om een meer veralgemeende toepassing van BIM mogelijk te maken, zijn er nog veel afspraken nodig. De afsprakenstelsels en normen zijn in volle ontwikkeling.

Het normalisatiekader speelt zich vooral af op ISO-niveau. Recent werd in België de spiegelcommissie opgericht voor CEN/TC 442 en ISO TC/59 SC13 die deze materie behandelen. De normen behandelen zowel het kader voor de organisatie van de informatie over bouwwerken, als classificatiesystemen, opbouw van bibliotheken en productcatalogi, datastructuren,… 

BIM wordt ook cruciaal voor leveranciers van bouwcomponenten

Hoe kunt u als fabrikant of leverancier van bouwproducten uw technische informatie en componenten klaarstomen om opgenomen te worden in een BIM-model? Wat zijn de afsprakenstelsels die specifiek voor de technieken zoals HVAC, brandveiligheid, elektrische installaties, liften in een gebouw van toepassing zijn? Hoe komen generieke componenten tot stand?

Figuur: buildingSMART (bron: buildingSMART Data Dictionary Group)
 

  • Hebt u vragen over normalisatie en afsprakenstelsels m.b.t. BIM? Wenst u mee te werken aan normalisatie rond deze thema’s in NBN / CEN TC 442 “Building Information Model”?  Contacteer ludo.vanroy@agoria.be.
  • Hebt u vragen over Smart Building  en Building Technologies in relatie tot BIM? Contacteer guy.gommeren@agoria.be.

     

Was dit artikel nuttig?