DigiCoach - Oriënterende workshop | Agoria

DigiCoach - Oriënterende workshop

Gepubliceerd op 15/01/21

Aan de hand van de DigiScan bieden we een bedrijf een tool om zelf een eerste inschatting te kunnen maken van hun digitale maturiteit. Binnen deze individuele workshop worden de resultaten van de DigiScan geanalyseerd samen met een expert en uitvoerig besproken met de betrokkenen binnen het bedrijf, om zo te komen tot een aantal prioritaire actiedomeinen, en een eerste gepersonaliseerde roadmap uit te werken voor een strategisch gestuurde, snellere en succesvollere digitalisering.

Wat is het?

Het startpunt van deze individuele dienstverlening is een studie van eind 2019 waarvoor Agoria 400 industriële kmo’s (10-250 werknemers) ondervroeg rond hun digitale maturiteit met aandacht voor processen, innovatie en digitale cultuur in een bedrijf. Op basis van de studieresultaten werd o.a. de DigiScan ontwikkeld, een online tool die een 360° overzicht geeft van de digitale maturiteit en die de basis kan vormen voor verdere interne discussies en strategiebepaling. De inzichten uit de studie werden inmiddels verder verdiept door een extra bevraging van 200 van deze kmo’s na de eerste lockdown en na de meer dan 600 reeds ingevulde scans. Zo hebben we als Agoria ook een zicht op de verschillen pre- en post-corona en nemen we deze ook mee in deze begeleiding.

Deze oriënterende workshop neemt de resultaten van de DigiScan als uitgangspunt, gaat uitgebreid in gesprek met verschillende personen binnen een bedrijf en bespreekt dit verder met een expert in digitale transformatie, om uiteindelijk te komen tot een concreet plan van aanpak. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van het DigiCoach-raamwerk en van verhelderende Belgische use cases.

Enkele situaties die u misschien bekend voorkomen:

 • Digitalisering gebeurt nog vaak via ad hoc initiatieven van medewerkers of specifieke diensten (bv. marketing of productie), het is moeilijk om een bredere visie op te bouwen;
 • Digitaliseringsprojecten worden slechts moeizaam opgestart, men heeft het moeilijk de scope af te bakenen, de vereisten te specificeren, de juiste partners te contacteren;
 • Het wordt als moeilijk ervaren om iedereen in het bedrijf mee te krijgen in een concreet digitaliseringsproject; projecten ontsporen ofwel door een onvoldoende betrokken management ofwel door het te laat betrekken van de medewerkers.

Voor wie?

De DigiCoach workshop is een oriënterende dienstverlening op maat van een bedrijf die zich in eerste instantie richt tot B2B-bedrijven die nog met heel wat vragen zitten rond digitalisering.

Bent u CEO/CxO in zo’n industriële KMO, CEO of directeur van een afdeling binnen een groter bedrijf met nog heel wat vragen rond digitalisering? Dan is deze dienstverlening iets voor u.

Omdat u in uw functie zicht hebt op, en beslissingen kunt nemen, zowel op het vlak van governance als op strategisch vlak.

Wat kunt u verwachten?

Het is de bedoeling een aantal online tools te gebruiken, waarmee u als bedrijf eerst zelf een analyse kunt maken. Het is echter onmogelijk om een dergelijk thema volledig met online tools aan te pakken. Menselijke interactie is cruciaal om voldoende diepgaand te discussiëren. Daarom voorzien we een senior expert (iemand met voldoende ervaring, want het thema bestrijkt een zeer brede scope van onderwerpen) die langs komt om de resultaten van de analyse grondig te bespreken (met meerdere betrokken stakeholders binnen het bedrijf).

Dit mag u concreet verwachten:

 • Voorafgaande analyse met beschikbare DigiCoach-tools
 • Invullen van DigiScan door minimaal 3 medewerkers binnen het bedrijf
 • Voorbereiding door expert - consolidatie van de resultaten & analyse
 • De expert faciliteert (halve dag) een workshop binnen uw bedrijf met verschillende medewerkers
 • Concluderend rapport met concrete next steps

Het resultaat van de oriënterende dienstverlening is een rapport met een analyse van waar uw bedrijf staat, een aantal prioritaire acties om te nemen, doorverwijzingen naar mogelijke partners en tips & tricks voor het vervolg van het digitalisatieproces.

Dit rapport zal u in staat stellen om:

 • van een ad hoc aanpak naar een meer strategisch gedreven aanpak te evolueren;
 • sneller succesvolle digitaliseringsprojecten op te starten (in samenwerking met bedrijven uit de aanbodzijde);
 • iedereen binnen het bedrijf mee aan boord te krijgen en te houden.

Ideaal gezien nemen aan deze workshop meerdere betrokkenen deel binnen het bedrijf, die verspreid zijn over verschillende niveaus en departementen.

Prijs voor deelname: € 985.

Meer info?

Meer informatie over het DigiCoach-programma van Agoria vindt u je hier. De DigiScan die aan de basis ligt van deze dienst is gratis te gebruiken. U kunt de scan hier invullen. 

Contactgegevens?

Isabel Michiels
+32 (0)473 666775

Isabel.Michiels@agoria.be

of

Serge Audenaert
+32 (0)491 160720
Serge.Audenaert@agoria.be

Deze workshop maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Afbeelding

#industriepartnerschap #sterkondernemen 

Was dit artikel nuttig?