Wijzigingen in de reglementering betreffende deeltijdse arbeid vanaf 1 oktober 2017 | Agoria

Wijzigingen in de reglementering betreffende deeltijdse arbeid vanaf 1 oktober 2017

Gepubliceerd op 14/09/17 door Elke De Coninck
De wijzigingen aangebracht door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk aan de wetgeving inzake deeltijdse arbeid treden in werking op 1 oktober 2017. Zo moet vanaf die datum het arbeidsreglement niet meer alle deeltijdse uurroosters opnemen.

Het arbeidsreglement zal daarentegen wel een algemeen kader moeten omvatten voor de toepassing van variabele deeltijdse uurroosters waarin welbepaalde elementen dienen opgenomen te worden. De deeltijdse arbeidsovereenkomst met een variabel werkrooster zal onder andere naar dat algemeen kader moeten verwijzen. Daarnaast zijn er ook nog wijzigingen inzake de bekendmaking van de deeltijdse uurroosters, de controle hierop en de meeruren bij variabele deeltijdse arbeidsregelingen.

Wanneer er in de onderneming reeds voor 1 oktober wordt gebruikgemaakt van variabele deeltijdse uurroosters, moet het arbeidsreglement voor 31 maart 2018 in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regels.

Alle wijzigingen inzake deeltijdse arbeid vindt u terug in de rubriek Werkbaar wendbaar werk -> thema’s -> deeltijdse arbeid
en in het artikel Verhoging meerurenkrediet zonder overloontoeslag bij variabele deeltijdse arbeidsregelingen van 6 april 2017. 

Bronnen: wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk (B.S. 15 maart 2017); K.B. van 23 maart 2017 tot wijziging van het KB van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk (B.S. 5 april 2017).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg

  • Brussel - Brabant

  • Oost- en West-Vlaanderen

Was dit artikel nuttig?