Belgische producenten van textielmachines doen het beter | Agoria

Belgische producenten van textielmachines doen het beter

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/10/21 door Jean-Benoît Charles
In het tweede kwartaal is de activiteit van de Belgische producenten van textielmachines beduidend toegenomen. Daarmee haalt de sector opnieuw een gemiddeld bedrijvigheidspeil in vergelijking met de laatste jaren. De enquêtes bij de ondernemingen geven aan dat die tendens zou aanhouden.

In het tweede kwartaal van het jaar is de omzet van de Belgische producenten van textielmachines ruim verdubbeld t.o.v. het tweede kwartaal van 2020. Op langere termijn bekeken wordt het hoogste peil sinds medio 2018 gehaald. Na een onderbreking in het eerste kwartaal is het herstel hervat. De sector laat de periode van laagconjunctuur in 2019 en covidcrisis achter zich.

Deze tendens is ruim verspreid aangezien acht op de tien ondernemingen het beter doen dan in het tweede kwartaal van 2020.   

Industriële omzet

ch aff - omzet Textile machines

Gunstiger conjunctuur

De voorbije tijd zijn de resultaten van de maandelijkse NBB-enquêtes verbeterd. Na verschillende maanden van stagnatie laten de laatste beschikbare enquêtes zien dat de Belgische producenten van textielmachines gunstiger gestemd zijn over hun conjunctuur:

  • Zo vinden alle deelnemende ondernemingen dat het niveau van hun bestellingen aansluit bij een 'normale' conjunctuur. Tot augustus dacht een derde nog dat dat peil niet werd gehaald.
  • Voor de komende drie maanden wordt nog steeds overwegend een stabilisatie van de vraag verwacht. Enkele ondernemingen verwachten een stijging maar geen enkele een daling.
  • De indicator van de werkgelegenheidsvooruitzichten blijft sterk schommelen. De laatste enquêtes bevestigen echter dat de toestand beter is dan eind vorig jaar.
  • De verzekerde activiteitsduur ten slotte is sinds het begin van het jaar gestabiliseerd. Volgens de ondernemingen bedraagt die duur op basis van hun bestellingen en productietempo in september 4,3 maanden. Die waarde ligt nog altijd hoger dan het langetermijngemiddelde.

Samengevat: de komende maanden zou de bedrijvigheid van de Belgische producenten van textielmachines op hetzelfde peil blijven of zelfs toenemen. In hoever de schaarste aan onderdelen en de stijgende bevoorradingskosten op de sector zullen wegen, zal echter ook een rol spelen.

Verzekerde activiteitsduur in maanden
(raming van de ondernemingen op basis van de bestellingen en het productietempo)

 

Was dit artikel nuttig?