Data & studie | Agoria

Data & studie

Marktprijzen van materialen

Agoria verzamelt voor u maandelijks de noteringen van ferrometalen, non-ferrometalen en kunststoffen om te gebruiken in prijsherzieningsformules.

Refertelonen

Raadpleeg een overzicht van de refertelonen die in de prijsherzieningsformules moeten worden gebruikt.

Kosten en prijzen

Zoekt u een overzicht van de consumptieprijzen en inflatie, vooruitzichten indexering volgens paritair comité, materiaalprijzen, dagkoersen non-ferrometalen, refertelonen, afzetprijsindex, energieprijzen en internationale loonkostenvergelijking? Agoria verzamelt deze data voor u.

Structuurgegevens

Op zoek naar relevante cijfers over de technologische industrie, zoals werkgelegenheid, omzet, onderzoek & ontwikkeling, jaarrekeningen, toegevoegde waarde, enzovoort? U vindt ze hier.

Marktvooruitzichten België

Agoria publiceert op regelmatige basis conjunctuuranalyses van de Belgische technologische industrie en economische marktvooruitzichten voor België, klantensectoren en exportmarkten.