CO₂ besparen door slim te (ver)bouwen | Agoria

CO₂ besparen door slim te (ver)bouwen

Een gebouw op de gewenste temperatuur brengen resulteert in het uitstoten van broeikasgassen. Om een gebouwenpark klimaatneutraal te maken, moeten we onze CO₂-emissies dus drastisch verlagen. Dat kan bouwtechnisch op 3 manieren: zorgen voor een aangename temperatuur met zo min mogelijk energie, het toepassen van efficiënte bouwtechnologie en -producten, en een bewuste keuze voor hernieuwbare energie

 

 

Kies voor een aangename temperatuur met zo min mogelijk energie

Bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject is het belangrijk om in te zetten op verwarming en koeling met een minimum aan energieverbruik. Dat kan door bij het begin van een project bewust te kiezen voor betere isolatie, ramen en zonwering. Maar ook ventilatie speelt hier een belangrijke rol. In het beleid zijn dan ook regels opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen en renovaties aan de klimaatneutrale norm voldoen.

Aangename temperatuur
 
Eefficiëntie van bouwtechnologie en -producten

Zet in op efficiëntie en optimaal gebruik van bouwtechnologie en -producten

Als elektrische verwarming, warmtepompen, infrafroodverwarming, cv-ketels, kachels en haarden met minder energieverbruik dezelfde warmte of koeling kunnen afgeven, dan werken ze energie-efficiënter en veroorzaken ze dus minder CO₂- uitstoot. Het beleid bevat dus ook regels om bouwproducten en -technologie te laten voldoen aan de klimaatneutrale norm. Daarnaast zorgt het beleid ervoor dat de klimaatneutraliteit van deze producten makkelijk te vergelijken is.

 

Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare energie

Energie opwekken met fossiele brandstoffen staat al langer bovenaan de lijst van te mijden technologie. Hernieuwbare energie is het devies. Denk daarbij aan bouwtechnologie zoals zonnepanelen, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling of biomassa, maar ook warmtenetten of groene warmte. De beleidsmakers bekijken vandaag alle opties om het aanbod in hernieuwbare energie uit te breiden.

Hernieuwbare energie
 
Gebouw klimaatneutraal

Hoe bepaal je of een gebouw klimaatneutraal is?

Voor elk nieuwbouw- of verbouwproject wordt aan elk van bovenstaande opties een waarde toegekend. De optelsom van alle toegepaste maatregelen geeft een eindresultaat. Dat eindresultaat wordt vastgesteld met de vastgelegde prestatiemethodieken. Die evaluatie, die gebeurt door een gecertificeerd verslaggever, bepaalt dan in welke mate een woning of gebouw klimaatneutraal is. Het resultaat wordt weggeschreven in een energieprestatiecertificaat (EPC of EPB-certificaat). Het geeft aan in welke mate het gebouw voldoet aan de klimaatneutrale doelstelling en waar nog werkpunten zijn. Elk nieuw gebouw of gelijkwaardige renovatie moet daarnaast voldoen aan de zogenoemde EPB-normen, die naast klimaatneutraliteit ook voorzien in meer comfort met het oog op een betere levenskwaliteit.

 

Doe een beroep op onze expertise

Vragen over klimaatneutraal bouwen? We praten graag over uw mogelijkheden op weg naar een duurzaam (ver)bouwbeleid voor iedereen.

Contacteer ons