Europa en België verlagen een aantal grenswaarden voor chemische agentia | Agoria

Europa en België verlagen een aantal grenswaarden voor chemische agentia

Gepubliceerd op 11/06/21 door Geert De Prez
Het staat als een paal boven water dat de aandacht voor chemische, kankerverwekkende en mutagene stoffen een blijver is. De risico’s van de blootstelling aan deze agentia zijn immers groot. Om deze risico’s te verkleinen, hebben het Europees Parlement en de Raad 2 Richtlijnen gepubliceerd met lagere grenswaarden die nu door België zijn opgenomen in de Codex.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden