Brussels Smart Mobility Challenge | Agoria

Brussels Smart Mobility Challenge

Afbeelding
Gepubliceerd op 14/11/17 door Jean-Marc Timmermans
Ontdek hier een oproep van Innoviris voor projectvoorstellen in het kader van het "Test it - Living Lab"-programma.

Het doel van de ‘Smart Mobility Challenge’ is om een doeltreffend en efficiënt beheer van het verkeer en het vervoer op de bestaande infrastructuren na te streven door een optimalisering van interactie, connectiviteit en samenwerking.  De projectoproep is gebaseerd op twee belangrijke aspecten: de effectieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders en de creatie van bevoorrechte ruimtes specifiek bestemd voor experimentatie en innovatie.

In het kader van deze oproep worden innovatieve technieken en processen toegepast binnen Smart Mobility-projecten. Deze technieken en processen, die worden getest en verbeterd via de Living Labs-projecten, kunnen vervolgens op grotere schaal worden toegepast met als doel betaalbare oplossingen te bieden voor Smart Mobility in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De voornaamste doelstelling van elk Living Lab bestaat erin Smart Mobility-oplossingen (en/of oplossingen die de Smart Mobility kunnen ondersteunen) te ontwikkelen, te testen en te implementeren die tegemoet komen aan de specifieke mobiliteitsuitdagingen van het BHG.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van Innoviris.

Voor dit project wordt een totaalbudget van € 4M  uitgetrokken (het budget per project werd niet gedefinieerd). De deadline is 15 december 2017.

Was dit artikel nuttig?