Europese spoorwegindustrie: welke uitdagingen en kansen? | Agoria

Europese spoorwegindustrie: welke uitdagingen en kansen?

Gepubliceerd op 21/06/14 door Jean-Marc Timmermans

UNIFE, de associatie van de Europese Spoorwegindustrie, heeft in Londen haar algemene vergadering gehouden.

Heel wat aandacht ging naar het Europese O&O-project “Shift²Rail” (www.shift2rail.org). Dit zogenaamde “Joint Technology Initiative” tussen de Europese Commissie, industrie en onderzoeksinstellingen, mobiliseert zowat 1 miljard euro over een periode van zes jaar (450 miljoen van de Commissie, 470 miljoen van de privésector). Na de formele goedkeuring van het project door de Europese Raad op 16 juni, gaan de initiatiefnemers daadwerkelijk aan de slag met de “Joint Undertaking”, een gemengd publiek-privé bedrijf, dat het project concreet zal sturen.

Doel: betere en aantrekkelijkere treinen, spoorinfrastructuur en -vervoer met een lagere levensduurkost; het ganse project moet de Europese spoorindustrie ook een competitieve voorsprong geven op de wereldmarkt.

Shift²Rail bestrijkt met vijf “innovation programmes (IP’s)” volgende domeinen: technologie voor hogecapaciteitstreinen, treincontrole- & signalisatiesystemen, hogecapaciteitsinfrastructuur, IT-oplossingen voor een aantrekkelijk spoorsysteem en ten slotte technologie voor een duurzaam en aantrekkelijk vrachtvervoer per spoor.

De acht stichtende leden van Shift²Rail brengen elk 30 miljoen euro in en gaan de komende maanden op zoek naar “associated members”, goed voor een bijkomende inbreng van zo’n 200 miljoen (deels in natura). Dit zal gebeuren via “calls” in het Europees Publicatieblad. De rest van het project wordt ingevuld met “open calls” uitgaande van de “Joint Undertaking” voor partners voor specifieke projecten.

De aanwezigen kregen ook een uitgebreide kijk op de (rail)ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. De komende 5 jaar investeert het land zowat 38 miljard £ in projecten als Cross Rail, Thameslink, de

De rest is gereserveerd voor Agoria leden