Europa neemt Shift²Rail-verordening aan | Agoria

Europa neemt Shift²Rail-verordening aan

Gepubliceerd op 03/07/14 door Jean-Marc Timmermans

De Raad van de Europese Unie heeft formeel ingestemd met de oprichting van ‘Shift²Rail Joint Undertaking’, het publiek-private onderzoeksconsortium voor de spoorwegindustrie. Het gemengd bedrijf (“Joint Undertaking”) zal het volledige O&O-programma voor de uitbouw van betere spoordiensten in Europa beheren. De oprichting van het bedrijf (standplaats Brussel) is voorzien in juli 2014 en de eigenlijke operationele start begin 2015

Shift²Rail beoogt de capaciteit van de spoorwegen te verdubbelen, de “lifecycle cost” te halveren en de stiptheid en betrouwbaarheid eveneens met 50% te verhogen. 

Het onderzoeksprogramma zal innovatieve technologieën en oplossingen ontwikkelen, demonstreren en valideren. Dit moet de Europese spoorwegindustrie competitiever maken tegenover andere transportmodi en het spoorvervoer wapenen tegen buitenlandse concurrenten. Ook de werkgelegenheid en export zullen daar wel bij varen. 

Het nieuw op te richten bedrijf zal alle belanghebbende partijen bij zijn O&O-activiteiten betrekken (o.a. operatoren, infrastructuurbeheerders, fabrikanten en toeleveranciers, onderzoeksinstellingen). 

Het aandeel van de EU, onder het Horizon 2020-programma, bedraagt maximum 450 miljoen euro in de periode tot 2020. Eventuele bijkomende financiering uit andere programma’s is mogelijk. De industrie moet minstens 470 miljoen euro bijdragen. 

Heeft uw bedrijf interesse voor het Shift²Rail-project? Gebruik dan bijgaand formulier 
Afbeelding
om u aan te melden bij Jan Renneboog (jan.renneboog@agoria.be). Hij zal u dan contacteren.

Meer informatie:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden