Bestel de zesde UNIFE World Rail Market Study met Agoria-korting | Agoria

Bestel de zesde UNIFE World Rail Market Study met Agoria-korting

Gepubliceerd op 16/10/14 door Jean-Marc Timmermans

Ondanks de economisch-financiële crisis die de meeste landen tot budgettaire restricties noopt, heeft de railindustrie de voorbije jaren een jaarlijkse groei van om en bij 1,5% opgetekend. De komende zes jaar zal de sector bovendien naar rato van gemiddeld 2,7% per jaar groeien. Dat laatste blijkt uit de recent gepubliceerde zesde editie van de World Rail Market Study, die tijdens InnoTrans Berlijn werd voorgesteld en die, in opdracht van Unife (de associatie van de Europese railindustrie) werd uitgevoerd door Roland Berger Strategy Consultants.

Volgens de onderzoekers is deze groei onder meer te verklaren door de prangende noodzaak aan duurzame mobiliteit en de eveneens wereldwijd toenemende verstedelijking. Die behoefte aan verfijnde mobiliteitsoplossingen geeft de rail-industrie vertrouwen in haar eigen toekomst. De voornaamste geografische markten zijn Latijns-Amerika, Asia-Pacific en NAFTA (cf. omvangrijke spoorwegprojecten in Brazilië, Colombia , China en VS). Afrika en het Midden-Oosten blijven op hun huidige investeringselan doorgaan.

De mondiale markt voor spoorwegsystemen en -producten zou tegen 2017 zo’n 17 miljard euro per jaar bedragen.

De Europese railindustrie is nog altijd toonaangevend op wereldvlak. Het is één van de laatste sectoren waarin het ‘oude’ continent nog een hoofdrol speelt. Aanhoudende omvangrijke investeringen in R&D en innovatie moeten deze positie bestendigen (cf. het globale Europese onderzoeksproject Shift2Rail).

De nieuwste World Rail Market Study legt speciale focus op de USA en Rusland. Een apart deel is ook gewijd aan alternatieve financieringstechnieken: deze worden immers steeds belangrijker om binnen de krappe begrotingsruimte toch de vereiste enorme investeringen te kunnen realiseren

De rest is gereserveerd voor Agoria leden