Benedikt Weibel en Johannes Nicolin winnen European Railway Award 2013 | Agoria

Benedikt Weibel en Johannes Nicolin winnen European Railway Award 2013

Gepubliceerd op 07/03/13 door Jean-Marc Timmermans
Unife en CER, de Europese koepelverenigingen van de spoorwegindustrie en -operatoren, hebben onlangs op hun druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie de jaarlijkse ‘European Railway Award’ uitgereikt.

Benedikt Weibel, voormalig CEO van de Zwitserse federale spoorwegmaatschappij SBB, en dr. Johannes Nicolin, technisch directeur van AAE Holding AG, ontvingen respectievelijk de ‘political’ en de ‘technical’ award.

De ‘European Railway Award’ wordt toegekend aan personen die zich bijzonder inzetten voor concurrentieel en duurzaam spoorvervoer. Zij schenken hun prijs (10 000€) telkens aan het goede doel. Gewezen winnaars zijn o.a. Karel Vinck en Karel Van Miert.

  • Benedikt Weibel, de winnaar van de ‘political’ award, heeft 14 jaar lang het strategisch beleid van de SBB gestuurd. Hij stelde daarbij altijd de reiziger centraal en bouwde een geïntegreerd spooraanbod uit via het project Rail 2000. Resultaat: trein- en busverbindingen met hoge frequentie van en naar élke locatie. Hierdoor biedt openbaar vervoer in Zwitserland een volwaardig alternatief voor automobiliteit.
  • Dr. Johannes Nicolin ontving de ‘technical’ award voor zijn rol bij de ontwikkeling van een rist technische innovaties aan goederenwagons voor intermodaal vervoer. Deze innovaties leidden tot lagere onderhoudskosten en efficiëntere afhandeling. Dr. Nicolin was ook een voorvechter van internationale technische harmonisering van spoortechnologie voor vrachtvervoer.

Sim Kallas, vice-voorzitter van de Europese Commissie, wees in zijn toespraak op het belang van de Europese spoorwegpolitiek en het zogenaamde ‘vierde spoorwegpakket’ voor een succesvolle herstructurering van de markt, gericht op innovatie en betere dienstverlening.

Meer informatie

De rest is gereserveerd voor Agoria leden