Vergadering van de Business Group Ship Technologies van 23 maart 2021 | Agoria

Vergadering van de Business Group Ship Technologies van 23 maart 2021

Gepubliceerd op 08/04/21 door Amélie Cardyn
De Business Group heeft vergaderd op 23 maart 2021. De vergadering ging van start met vier presentaties over het thema van de energietransitie en de nieuwe motoriseringen die beantwoorden aan de Euro Stage V-norm. We verwelkomden Daisy Rycquart, directeur van CITBO en secretaris van het "Innovation and greening"-comité van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform, Marc Delaude, attaché bij de SPW, Yannick Loulidi, Development Engineer Aftertreatment bij Anglo-Belgian Corporation en Tommy Sluyts, Business Unit Manager bij Volvo Penta.

Aansluitend aan de presentaties werd druk van gedachten gewisseld en werden tal van vragen gesteld over de beschikbaarheid van de motoren, de retrofitmogelijkheden, de behoefte aan verduidelijking van de regelgeving, subsidies … Hier zal dieper op worden ingegaan tijdens volgende vergaderingen.

Naast de achttien Agoria-leden waren ook externe genodigden op de presentatie aanwezig: Service Public de Wallonie, Vlaamse Waterweg, KU Leuven en de firma's DEME en Victrol. 

Het vervolg van de vergadering was voorbehouden aan de leden van Agoria. De leden namen kennis van de 'business guide' van de sector. Het gaat om een gids – die momenteel wordt uitgewerkt – waarin de ondernemingen worden vermeld die actief zijn in de sector evenals de oplossingen en producten die ze aanbieden. De Business Group nam akte van de naamswijziging van "Ship Building & Repair" in "Ship Technologies". Amélie Cardyn presenteerde de "CIRS"-tool (Covid Industry Risk Scan), die werd ontwikkeld op basis van de coronaverplichtingen en -maatregelen om ondernemingen te begeleiden opdat ze er zeker van kunnen zijn dat ze in orde zijn. De scan is aan zijn vierde versie toe. Ten slotte presenteerde Sanja Chen, Expert Employer Branding bij Agoria, de Agoria Company Tour, die als doel heeft om de ondernemingen bij studenten bekend te maken, en enkele diensten van Agoria op het vlak van sector branding. 

Download de presentaties en de documentatie:

 1. 1. Kaderpresentatie voor de vergadering 
  Afbeelding
  , Amélie Cardyn, Business group Leader, Agoria (business guide…)
 2. Technology challenges for inland navigation 
  Afbeelding
  , Daisy Rycquart, Director of CITBO and Secretary of the "Innovation and greening" Committee of the European Inland Waterway Transport Platform (IWT)
 3. Prime pour le verdissement de la flotte de navigation intérieure 
  Afbeelding
  (Wallonie)
 4. Emission reduction technologies 
  Afbeelding
  , Yannick Loulidi, Development Engineer Aftertreatment, ABC
 5. Volvo Marine & Industry Center 
  Afbeelding
  , Tommy Sluyts, Business Unit Manager, Volvo Penta
 6. Agoria Company Tour 
  Afbeelding
  , Sanja Chen, Expert Employer Branding, Agoria  

Meer informatie:

Was dit artikel nuttig?