10 vergunningen voor Vlaams proefproject ‘Langere en Zwaardere Voertuigen’ | Agoria

10 vergunningen voor Vlaams proefproject ‘Langere en Zwaardere Voertuigen’

Gepubliceerd op 14/05/14 door Jean-Marc Timmermans

Op 1 juli 2014 start het Vlaamse proefproject met ‘Langere en Zwaardere Voertuigen’ (LZV). Het ministerieel besluit met de aanvraagprocedure is op 28 maart in het Staatsblad verschenen.

Langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) zijn vrachtwagens die tot 25 meter lang zijn en tot 60 ton totale massa hebben. De Vlaamse overheid wil de effecten van dit transporttype op het verkeer onderzoeken. Daarom worden op 1 juli 2014 in totaal tien vergunningen toegekend aan bedrijven die een proeftraject voor LZV’s uittekenen. Deze bedrijven moeten zelf instaan voor het transport over het voorgestelde traject.

Geïnteresseerde bedrijven moeten vóór 1 juni 2014 hun aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor Wegen & Verkeer. Uiterlijk op 1 juli 2014 maakt het Agentschap bekend wie een vergunning krijgt en wie niet. Volgens het ministerieel besluit start het proefproject op dezelfde dag.

De voorwaarden waaraan een traject en een aanvraag moeten voldoen, vindt u op www.mobielvlaanderen.be/lzv. Een opvolgingscommissie zal de effecten (objectieve verkeersveiligheid, veiligheidsgevoel, economische haalbaarheid…) in kaart brengen en aanbevelingen formuleren. Die vormen input voor de discussie over LZV's binnen Europa en over een eventuele verlenging van het proefproject met twee jaar.

Was dit artikel nuttig?