Positieve economische vooruitzichten voor 2017 voor de Europese gereedschapsmachinebouwers | Agoria

Positieve economische vooruitzichten voor 2017 voor de Europese gereedschapsmachinebouwers

Afbeelding
Gepubliceerd op 16/02/18 door Nathalie Nicolas
CECIMO kondigt positieve economische vooruitzichten aan voor 2017 en schrijft zich in het EU-debat over artificiële intelligentie en machinaal leren in.

Op de algemene vergadering van CECIMO op 22 november in Brussel werd aangekondigd dat de CECIMO-gereedschapsmachineproductie in 2017 naar verwachting een groei van 2% zal vertonen in vergelijking met het vorige jaar en 24,4 miljard euro zal vertegenwoordigen - een opleving na de terugval vorig jaar tot iets minder dan 24 miljard euro. Hoewel de mondiale productie terugviel met 2,4% konden de bedrijven die lid zijn van CECIMO de daling van de verkoop beperkt houden tot 1,7% in 2016. Zij slaagden erin beter het hoofd te bieden aan geopolitieke problemen en een sterk mondiaal marktaandeel aan te houden van 35,6%.

Op beleidsvlak zal CECIMO intensiever samenwerken met de EU-besluitvormers en met andere belanghebbenden in de bedrijfstak om een antwoord te bieden op de uitdagingen die door artificiële intelligentie (AI) worden gesteld en om samen de juiste randvoorwaarden te ontwikkelen waardoor gereedschapsmachinebouwers in de komende jaren meer gebruik kunnen maken van artificiële intelligentie en machinaal leren. 

Economische toestand en vooruitzichten

De industriële economie wordt sterker, voortgestuwd door de opleving van de handel. Wereldwijd wordt verwacht dat het BBP stevig zal groeien met 2,9% in 2017 en met 3% in 2018. Afgaand op voorlopige cijfers verwachten gereedschapsmachinebouwers een productievolume te bereiken van 24,4 miljard euro in 2017 - 1,9% meer dan in 2016.

De productiecijfers vielen vorig jaar lager uit als gevolg van een beperkte output in meerdere belangrijke landen die gereedschapsmachines produceren. In het licht van de wereldwijde productiedaling van 67,9 miljard euro tot 67,2 miljard euro getuigden de CECIMO-landen van veerkracht. CECIMO-producenten van gereedschapsmachines konden daarom hun mondiale marktaandeel de voorbije drie jaar stabiel houden op iets meer dan 35%. Bovendien verwachten de leden van CECIMO hun productie te verhogen in 2018. Duitsland blijft de grootste producent van gereedschapsmachines en neemt 46,4% van de CECIMO-productie voor zijn rekening, gevolgd door Italië met 21% en Zwitserland met 11%.

Vorig jaar hebben CECIMO-bedrijven voor 18,3 miljard euro aan gereedschapsmachines geëxporteerd, voor het grootste deel naar China (14,9%) en naar de VS (10,5%). Handel binnen de CECIMO-landen blijft echter het belangrijkst: 41,5% van onze export gaat naar CECIMO-landen. Voor 2017 wordt verwacht dat het exportcijfer zal stijgen tot 19 miljard euro, ondanks de onzekerheden omtrent het protectionistische handelsbeleid van de VS. Ook de indicaties voor de export van gereedschapsmachines in 2018 zijn positief.

De consumptie van gereedschapsmachines op het continent zal naar verwachting stijgen tot 16,9 miljard euro in 2017, iets meer dan de 16,3 miljard die vorig jaar aan CECIMO-landen kon worden toegeschreven. Dat zou een belangrijke stijging met 5,6% betekenen in vergelijking met 2016, wat in overeenstemming is met de stijgende mondiale consumptietrend. De consumptiegroei in China zal naar verwachting echter maar lichtjes toenemen van 25 miljard euro in 2016 tot 25,3 miljard euro in 2017, nu de Chinese groei vertraagt. De consumptievooruitzichten voor 2018 doen ook een stijging van de vraag naar gereedschapsmachines verwachten, meer bepaald met 4,1% in Europa en met 3,6% in Azië en de rest van de wereld. Investeringen in moderne gereedschapsmachines worden gedreven door belastingincentives in bepaalde landen evenals door de digitaliseringstrend in de productie, wat een geavanceerd machinepark vereist. 

Over CECIMO

CECIMO, waarvan Agoria lid is, is de Europese vereniging die de belangen van de gereedschapsmachine-industrie behartigt op internationaal en Europees niveau. CECIMO overkoepelt 15 nationale verenigingen van gereedschapsmachinebouwers die samen ongeveer 1.300 industriële bedrijven in Europa vertegenwoordigen (EU + EVA + Turkije), waarvan meer dan 80% kmo’s. CECIMO bestrijkt 98% van de totale gereedschapsmachineproductie in Europa en ca. 36% van de productie in de hele wereld. In 2016 vertegenwoordigde de vereniging bijna 150.000 werknemers en een omzet van meer dan 24 miljard euro. Ongeveer 75% van de CECIMO-productie wordt uitgevoerd, waarvan zowat de helft naar landen buiten Europa. CECIMO speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de strategische koers van de Europese gereedschapsmachine-industrie en bevordert de economische, technologische en wetenschappelijke ontwikkeling van de sector. 

Was dit artikel nuttig?