Europese markt voor gereedschapsmachines: CECIMO presenteert optimistische vooruitzichten voor 2018 | Agoria

Europese markt voor gereedschapsmachines: CECIMO presenteert optimistische vooruitzichten voor 2018

Afbeelding
Gepubliceerd op 18/06/18 door Nathalie Nicolas
De productie van gereedschapsmachines is in 2017 met 8% gestegen. De omzet van de CECIMO-fabrikanten bereikte 26 miljard euro, wat 33% van het mondiale marktaandeel vertegenwoordigt en een buitengewoon herstel betekent na het kleine verlies van het voorgaande jaar. En ook de vooruitzichten voor 2018 zijn zeer optimistisch.

Economische situatie en vooruitzichten

Het economisch optimisme laat zich geleidelijk aan voelen in de consumptie en de industriële productie. De vraag naar kapitaalgoederen heeft een recordniveau bereikt. Bovendien waren er begin 2018 duidelijke tekenen van een aanhoudend wereldwijd productiemomentum. De industriële vitaliteit breidt zich eindelijk uit buiten Duitsland en onze voorspellingen wijzen op een toename van de wereldwijde industriële productie met 3,9% in 2018 en 3,7% in 2019.

Ook de wereldhandel ging er in 2017 sneller op vooruit. Er wordt verwacht dat de stijging zal worden voortgezet, maar in een lager tempo. In hetzelfde jaar exporteerden de CECIMO-gereedschapsmachinebouwers voor ongeveer 20 miljard euro aan gereedschapsmachines – een toename van 9,1% in vergelijking met 2016. De voornaamste afzetmarkten buiten de CECIMO-landen waren China (15,4%), de VS (10,6%), Polen (4,2%) en Mexico (3,4%). De stijging in buitenlandse bestellingen wijst op een onafgebroken verbetering van de export van gereedschapsmachines in 2018. De indicator van het ondernemersvertrouwen in Europa doet bovendien verwachten dat de vraag naar gereedschapsmachines in 2018 nog verder zal toenemen.

In 2017 bereikte de consumptie van gereedschapsmachines in de CECIMO-landen 16,5 miljard euro (5% meer dan in 2016). Hier wordt een stijging verwacht van 8,2% in 2018 en 4,9% in 2019.

Niettemin blijven er geopolitieke risico's bestaan. De VS zorgen momenteel voor veel onzekerheid in het buitenlands beleid en de internationale handel. Hoewel de markten nog moeten reageren, kan dit een aanzienlijke impact hebben op onze bedrijven. Ook de brexit brengt extra risico's met zich mee voor exporteurs. China, de voornaamste drijvende kracht wat betreft de consumptie van gereedschapsmachines, zal voordeel halen uit de opleving van de handel en zal de consumptie van gereedschapsmachines verder doen stijgen. Het lijkt er echter op dat er minder wordt geïnvesteerd. Verwacht wordt dat de Amerikaanse belastinghervorming de zakelijke vooruitzichten zal versterken en onze bedrijven ten goede zal komen. Daarom werden de prognoses voor de wereldwijde consumptie van gereedschapsmachines herzien op 6,1% in 2018 en 4,4% in 2019. De toename van de vraag naar gereedschapsmachines en de aankoop van oudere gereedschapsmachines die het einde van hun levensduur hebben bereikt, creëren aanzienlijke capaciteitsbeperkingen en maken nieuwe investeringen nog belangrijker.

Artificiële intelligentie: hoe blijft Europa aan de top?

Artificiële intelligentie (AI) heeft een enorm potentieel om opmerkelijke voordelen op te leveren voor bedrijven. Tegelijk zou de toepassing van AI-technieken en -technologie kunnen leiden tot een verschuiving van werknemers tussen jobs en vaardigheden, en tot de verdringing van werknemers die minder goed kunnen omgaan met taal en cijfers. Daarom lag de focus van de voorjaarsbijeenkomsten van CECIMO in Mainz vooral op AI en de toekomst van de werkgelegenheid. Industriëlen, EU-functionarissen, belanghebbenden en deskundigen gaven de aanwezigen meer inzicht in de impact van AI op verschillende sectoren van de economie en de werkgelegenheid.

CECIMO, waarvan Agoria lid is, is de Europese vereniging die de belangen van de gereedschapsmachine-industrie behartigt op internationaal en Europees niveau. CECIMO overkoepelt 15 nationale verenigingen van gereedschapsmachinebouwers die samen ongeveer 1.500 industriële bedrijven in Europa vertegenwoordigen (EU + EVA + Turkije), waarvan meer dan 80% kmo's. CECIMO bestrijkt 97% van de totale gereedschapsmachineproductie in Europa en ca. 33% van de productie in de hele wereld. In 2017 vertegenwoordigde de vereniging bijna 150.000 werknemers en een omzet van 26 miljard euro. Ongeveer de helft van de CECIMO-productie wordt uitgevoerd naar landen buiten Europa. CECIMO speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de strategische koers van de Europese gereedschapsmachine-industrie en bevordert de economische, technologische en wetenschappelijke ontwikkeling van de sector.  

Was dit artikel nuttig?