Europees Parlementslid Kathleen van Brempt brengt bezoek aan LVD Company | Agoria

Europees Parlementslid Kathleen van Brempt brengt bezoek aan LVD Company

Afbeelding
Gepubliceerd op 03/02/20 door Nathalie Nicolas
Op uitnodiging van CECIMO en Agoria bracht Europees Parlementslid Kathleen van Brempt op 9 januari een bezoek aan de firma LVD Company. Lees hier het verslag.

Kathleen van Brempt (Socialistische Partij.Anders) is lid van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement en van de Commissie internationale handel.

LVD Company, dat in Gullegem is gevestigd, is fabrikant van machines en software voor plaatbewerking en is internationaal actief.

Tijdens de lunch aansluitend aan het bezoek werden de volgende prioriteiten besproken:

  • Green Deal: Agoria herinnerde eraan dat de ondernemingen de ambities van de Green Deal steunen, maar wees tegelijk op twee aandachtspunten, namelijk de garantie van billijke concurrentievoorwaarden (zowel in de EU als daarbuiten) en het feit dat de industrie ook zou kunnen profiteren van de kansen die het akkoord biedt.
  • Daarnaast kwam Agoria terug op de prioriteiten van de leden wat betreft de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
  • LVD van zijn kant vestigde de aandacht op de steeds vaker voorkomende problemen  die het bedrijf ondervindt i.v.m. de mobiliteit van zijn werknemers – ook in Frankrijk – voor service engineers (SIPSI).

Agoria is lid van CECIMO, de Europese vereniging die de belangen van de industrie voor gereedschapsmachines en verwante fabricagetechnologieën behartigt op Europees en internationaal niveau.

CECIMO verenigt vijftien nationale verenigingen van gereedschapsmachinebouwers, die ten dienste staan van ca. 1.500 industriële bedrijven in Europa (EU + EVA + Turkije), waarvan meer dan 80% kmo's. CECIMO bestrijkt 98% van de totale productie van gereedschapsmachines in Europa en zo'n 35% wereldwijd. In 2018 vertegenwoordigde de vereniging bijna 150.000 werknemers en een omzet van 27,1 miljard euro. Ongeveer de helft van de CECIMO-productie wordt buiten Europa geëxporteerd. CECIMO speelt een belangrijke rol om de strategische oriëntatie van de gereedschapsmachine-industrie te bepalen en bevordert de economische, technologische en wetenschappelijke ontwikkeling van de sector.

Was dit artikel nuttig?