Wat riskeert u als u een niet-conforme bouwmachine verkoopt, koopt of gebruikt? | Agoria

Wat riskeert u als u een niet-conforme bouwmachine verkoopt, koopt of gebruikt?

Gepubliceerd op 09/05/12 door Nathalie Nicolas
Bouwmaterieel dat op de EU-markt wordt aangeboden moet conform de wetgeving van de Europese Unie zijn en onder meer aan alle veiligheids- en milieunormen voldoen. Machines die niet aan die vereisten voldoen, worden als niet-conform beschouwd en zijn verboden in de Europese Unie.

CECE (Committee of European Construction Equipment) onderstreept in een nieuwe brochure welke risico’s u loopt door een niet-conforme machine te gebruiken, kopen of verkopen in de Europese Unie.

In deze brochure vindt u een reeks gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden van risico’s, gaande van problemen met de verzekering tot imagoschade of specifieke vragen met betrekking tot de aansprakelijkheid.

De brochure vormt een nuttige leidraad bij de analyse van de risico’s die verbonden zijn aan de productie, de verkoop of het gebruik van niet-conforme machines op de Europese markt. Ze pretendeert echter geenszins volledig te zijn of een sluitende interpretatie van de actuele wettelijke bepalingen te bieden.

Momenteel is de brochure uitsluitend beschikbaar in het Engels. U kunt ze downloaden op www.agoria.be/constructionequipment. Een Nederlandse en Franse vertaling zijn in voorbereiding.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden