Europese bouwmachine-industrie weerstaat onzekerheden | Agoria

Europese bouwmachine-industrie weerstaat onzekerheden

Afbeelding
Gepubliceerd op 06/04/18 door Nathalie Nicolas
75% van de Europese fabrikanten omschreef de business als goed tot zeer goed en nog eens 21% beschouwde de bedrijvigheid als bevredigend. Nooit eerder werd in de maandelijkse CECE-enquête een positiever oordeel opgetekend. Bepaalde factoren kunnen echter een negatief effect op de sector hebben.

In 2017 is de verkoop van bouwmachines in Europa met 15% gestegen. Het eerste kwartaal was bijzonder sterk, gevolgd door een groeivertraging in het tweede kwartaal. In het derde en het vierde kwartaal werd opnieuw een versnelling hoger geschakeld. De verkoopcijfers evenaren het niveau dat in 2006 en 2008 werd opgetekend, al liggen ze nog 20% onder de piek van 2007. De onrustige markten in Zuid-Europa en Centraal- en Oost-Europa noteerden een bovengemiddelde groei. Als gevolg daarvan wordt het verschil tussen Noord en Zuid geleidelijk minder groot. Dit zijn de voornaamste vaststellingen die naar voren komen in het economisch jaarverslag 2018 van het CECE. 

Afbeelding

Prestaties in 2017

De positieve tendens op de Europese markt voor bouwmachines werd in 2017 bevestigd. Het herstel in Italië en Spanje werd voortgezet en versnelde zelfs. Hoewel Zuid-Europa zich nog steeds op een vrij laag niveau bevindt, moet toch worden opgemerkt dat de kloof tussen Noord en Zuid slinkt. Op de grote-volumemarkten van Noord- en West-Europa komen de historische recordniveaus steeds dichterbij.

In 2017 werden in alle afnemerssectoren goede zaken gedaan. De vraag werd in het bijzonder gestuwd door vernieuwingen van de vloot in de verhuursector. De investeringen werden verder gestimuleerd door het gestage herstel van de Europese bouwindustrie, de toegenomen bedrijvigheid in de mijnbouw- en steengroevesector en een gunstig economisch klimaat met lage rentevoeten. Als in 2018 m.b.t. die basisfactoren geen grote veranderingen optreden, zou de vraag ook dit jaar op een hoog peil moeten blijven. 

Verwachtingen voor 2018

Begin 2018 bereikte de CECE Business Barometer nieuwe hoogten. De index van februari steeg uit boven de eerdere recordniveaus in het voorjaar van 2017: 75% van de Europese fabrikanten omschreef de business als goed tot zeer goed en nog eens 21% beschouwde de bedrijvigheid als bevredigend. Nooit eerder werd in de maandelijkse CECE-enquête een positiever oordeel opgetekend. Er waren echter wel enkele verschillen tussen de productgroepen. Terwijl ongeveer 70% van de producenten van grondverzetmachines en uitrusting voor wegenbouw verwacht dat de verkoop verder zal toenemen, anticipeert slechts 40% van de fabrikanten van betonmachines op meer groei. Verder denkt 20% van de producenten van betonmachines dat de bedrijvigheid de komende zes maanden zou kunnen teruglopen. Fabrikanten van onderdelen waren het meest optimistisch in de februari-enquête, met bijna 80% die extra groei verwachtte.

Factoren die een negatieve impact op de sector zouden kunnen hebben, zijn onder meer de dreigende vrijhandelscrisis en de aanhoudende politieke en economische onzekerheid, zoals de brexit. Maar ook de levertijden voor machines zouden de groei van de verkoop in 2018 beduidend kunnen remmen. Aangezien de vraag naar machines in de hele wereld is toegenomen en veel regio's tegelijkertijd de groei zien toenemen, is het mogelijk dat de productiecapaciteit van de fabrikanten ontoereikend blijkt om alle markten in hetzelfde tempo te bedienen. Veel fabrikanten hebben al melding gemaakt van moeilijkheden om onderdelen van hun leveranciers te krijgen in het vereiste tempo. Op de zeer sterke markten in West-Europa komt daar nog de beperkte beschikbaarheid van machineoperatoren bij, wat een natuurlijke bovengrens voor de verkoop van machines doet ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat de werkelijke vraag naar machines groter is dan wat op operationeel vlak kan worden geleverd.

Rekening houdend met de verschillende factoren die de verkoop van machines zowel ondersteunen als beperken, is een stijging met 5% tot 10% op de Europese markt een realistische prognose voor 2018. Dit zou voor de bouwmachine-industrie het vijfde jaar van groei op rij kunnen worden en mogelijk ook het laatste jaar vóór de cyclus een neerwaartse beweging inzet in 2019. 

Over het jaarverslag

Het economisch jaarverslag van het CECE bevat informatie over de macro-economische toestand, de prestaties van de bouwsector en de voornaamste markten en deeltakken van de Europese bouwmachine-industrie. Daarnaast zijn ook data opgenomen van de nationale verenigingen die bij het CECE zijn aangesloten, waarmee een duidelijker beeld wordt geschetst van regionale ontwikkelingen in de Europese bouwmachinesector.

Bekijk en download hier het volledige verslag met gedetailleerde cijfers en grafieken 

Afbeelding

Was dit artikel nuttig?