Vertrouwen Belgische landbouwers daalt licht in 2012 | Agoria

Vertrouwen Belgische landbouwers daalt licht in 2012

Gepubliceerd op 04/09/12 door Nathalie Nicolas
Landbouwkrediet heeft de zesde editie van zijn jaarlijkse 'Vertrouwensindex van de landbouw' gepubliceerd. Dit rapport geeft een indicatie van de mate waarin landbouwbedrijven vertrouwen hebben in de toekomst van hun sector.

De vertrouwensindex is gebaseerd op een telefonische enquête die tussen 11 en 28 april 2012 werd afgenomen bij een representatief staal van ruim 1.250 Belgische landbouwers tussen 18 en 65 jaar. In totaal namen 764 Vlaamse en 506 Waalse landbouwers deel. Per specialisatie en per landbouwstreek zijn betrouwbare resultaten voorhanden.

Vertrouwen licht achteruit

De vertrouwensindex van de landbouw is dit jaar in beide landsdelen gedaald naar 43 punten. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg de vertrouwensindex in Vlaanderen 45 punten en die in Wallonië 47 punten. Het is overigens voor het eerst sedert het begin van de peilingen dat het vertrouwen in beide regio’s op hetzelfde niveau staat.

In Vlaanderen doen de melkveebedrijven het goed met een vertrouwensindex van 51, terwijl voor datzelfde segment in Wallonië een score van slechts 44 werd opgetekend. In Vlaanderen heeft vooral de EHEC-crisis sporen nagelaten: het vertrouwen van de fruit- en groentesector is dan ook het laagst, met 37 punten.

Opvallend is dat de varkenssector na de crisisjaren 2010 en 2011 opnieuw beter scoort met een index van 42 punten. Dat valt wellicht te verklaren doordat de enquête werd afgenomen in april, toen er nog geen sprake was van een zeer sterke stijging van de prijzen voor veevoedergrondstoffen. Ook de Waalse vleesveesector scoort lager dan gemiddeld, met een index van 39 punten. 

De

De rest is gereserveerd voor Agoria leden