Sterke groei op Europese markt voor trekkers in 2017 | Agoria

Sterke groei op Europese markt voor trekkers in 2017

Afbeelding
Gepubliceerd op 01/03/18 door Nathalie Nicolas
De markt voor landbouwvoertuigen evolueert positief en dat wordt bevestigd door de meest recente CEMA-barometer. Bekijk de highlights!

Nieuwe technische vereisten voor trekkers leidden in december 2017 tot piek in verkoop

In totaal werden er in 2017 161.235 landbouwtrekkers geregistreerd in 30 Europese landen[1]. Dat betekent dat de Europese markt voor trekkers, die eerder al sterk stond, met 12,8% is gegroeid in vergelijking met 2016. Het aantal registraties van trekkers is alleen relatief hoog wanneer men alle landen van het CEMA-netwerk in aanmerking neemt (Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk). Wanneer Turkije niet wordt meegerekend, is het aantal registraties van trekkers laag in de EU-landen.

Afbeelding

De stijging komt vooral door een piek in het aantal registraties van trekkers in december. Tot december was er slechts een geringe toename, waarbij er alleen een hogere verkoop te merken was van trekkers met minder dan 50 pk en de vraag naar trekkers met meer dan 50 pk stabiel bleef. De piek in december zorgde voor een uiteindelijke groei van 38,41% voor trekkers met minder dan 50 pk, en een groei van 6,45% voor trekkers met meer dan 50 pk. 

Piek in registratie van trekkers in december als gevolg van EU-wetgeving

De voornaamste reden voor de plotse stijging in december is te vinden in nieuwe technische vereisten waaraan alle nieuwe trekkers vanaf 1 januari 2018 moeten voldoen. Deze technische vereisten gaan over verplichte wijzigingen op verschillende vlakken, zoals wat betreft de reminrichting en de verlichting. Trekkers die niet aan deze eisen voldoen moesten vóór deze datum worden geregistreerd of op de markt worden gebracht. Daarom werden veel trekkers geregistreerd in de laatste weken van 2017. Het valt te verwachten dat het aantal registraties in de eerste maanden van 2018 als gevolg daarvan zal dalen.

Opgedeeld naar vermogen blijkt dat de verkoop in de meeste vermogenscategorieën is toegenomen. Alleen voor trekkers tussen 100 en 150 pk is het totale aantal registraties licht gedaald. Het aantal registraties van de grootste trekkers (meer dan 300 pk) bleef stabiel. 

Groei in 2017 op meeste markten

Bijna alle markten voor trekkers in de CEMA-landen lieten in 2017 significante groeicijfers optekenen, van 5,7% in Spanje tot 22,9% in Denemarken. Frankrijk vormde hierop de enige uitzondering, met een daling van het aantal registraties van trekkers met 2,2%. Ook zonder rekening te houden met de piek in december waren de cijfers overwegend positief. Tot aan het derde kwartaal was er op alle CEMA-markten ­ met uitzondering van Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk ­ een groei te merken in vergelijking met het voorgaande jaar.

Ook de markt voor landbouwmachines in het algemeen - met inbegrip van maaidorsers, spuitmachines, balenpersen en maaiers - liet een positief jaar optekenen.

De Franse markt zag een scherpe terugval in het eerste halfjaar van 2017. Dit werd echter gevolgd door een sterke groei in het tweede halfjaar, waardoor de totale omzet voor landbouwmachines uiteindelijk met 2,1% toenam.

De markt voor landbouwmachines groeide in Duitsland in 2017 met ongeveer 9%. Dit is vooral te danken aan een hogere verkoop van trekkers. De vraag naar andere landbouwmachines steeg slechts marginaal.

In Italië viel er op de markt voor landbouwmachines in 2017 een forse groei waar te nemen van de vraag naar verschillende types producten. De verkoop werd gedeeltelijk gestimuleerd door Europese en nationale financiering.

Op de Britse markt was de vraag naar de meeste landbouwproductgroepen in 2017 hoger. Enkel de vraag naar spuitmachines en graanzaaimachines daalde. Over het algemeen groeide de markt van landbouwmachines in het Verenigd Koninkrijk.

Ook in Nederland was de markt voor landbouwmachines in 2017 groter dan in 2016.

In België kromp de algemene markt voor landbouwmachines in 2017. Wat de belangrijkste machinetypes betreft, daalde de vraag naar balenpersen en maaidorsers, terwijl de vraag naar spuitmachines, hakselaars voor voedergewassen en maaiers relatief stabiel bleef. 

Positieve signalen voor landbouwmachinemarkt in 2018

Voor 2018 wordt op basis van de CEMA-barometer en van de bevindingen van de economische experts van organisaties die bij CEMA zijn aangesloten, verwacht dat de markt verder kan groeien. Economische experts uit Frankrijk, Duitsland, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk verwachten voor 2018 eensgezind een kleine groei van de markt voor landbouwmachines in hun land.

Deze positieve trend wordt bevestigd door de meest recente CEMA-barometer. Het indexcijfer van de CEMA-barometer stijgt nu al maanden, en staat momenteel op het hoogste peil sinds 2009.

De CEMA-barometer is een maandelijkse enquête die naar de Europese landbouwmachine-industrie wordt gestuurd en die betrekking heeft op de belangrijkste productcategorieën. De barometer geeft een regelmatig overzicht van de stemming bij ondernemers op basis van het huidige ondernemersvertrouwen en de verwachte omzet in de komende zes maanden.

Download de meest recente CEMA-barometer 

Afbeelding

 Agoria is lid van CEMA.

[1] De 28 lidstaten van de EU zonder Bulgarije, Cyprus, Malta en Roemenië, maar met Bosnië-Herzegovina, IJsland, Moldavië, Noorwegen, Servië en Montenegro en Zwitserland.

Was dit artikel nuttig?